Přihlášená díla 2017

Atelier K2

Novostavba rodinné vily v Benešově

Kancelář
Atelier K2
nám. Hrdinů 8, 140 00, Praha 4
www.atelierk2.cz
Autoři
Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda
Spolupracovníci
Ing. arch. MgA. Tomáš Balej, Ing. arch. David Šabata, Jakub Koníř
Adresa
Benešov
Zahájení projektu
5/2007
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Pozemek protáhlého tvaru sousedí s hodnotnou vilou od architekta O. Novotného. Novostavba je umístěna ve spodní části pozemku, tak, aby nová i stará vila měly dostatečný prostor. Dům na půdorysu písmene C vymezuje atrium otevřené do hlavní zahrady. Při pohledu z hlavní obytné zahrady je dům s atriem rozčleněn do menších částí, naopak ze vstupní strany se uplatňuje svojí kompaktností. Dům je navržen s většinou prostorů na přízemí, pro jejich spojení se zahradou. Přízemí je navrženo jako velkorysé společenské podlaží, včetně bazénu, pracovny a ložnicové části, výškové úrovně podlah postupně navazují na mírně svažující se terén. Atrium je chápáno jako intimní venkovní místnost. V patře jsou umístěny dva pokoje a koupelna, v suterénu zázemí domu s garáží pro dvě auta. Jádrem domu je prostor jídelny – obytné haly, výjimečnost tohoto prostoru je zvýrazněna provedením stropu formou valené klenby a doplňkovým přirozeným osvětlením pod vrcholem klenby. Výška klenby umožňuje přisvětlení prostoru z horní části příčně do prostoru z východní a západní strany – do středu domu tak bude sluneční svit dopadat po celý den. Svrchu prosklená vstupní hala navozuje pocit venkovního dvorku, hala přivádí světlo i do suterénu. Dům bude převážně pohlcen vegetací - pohledové střechy jsou navrženy ozeleněné, fasády domu budou porostlé popínavými rostlinami. Betonový profilovaný strop výtvarně sjednocuje prostory domu a je navržen jako originální patent autorů.
Mapa