Přihlášená díla 2017

caraa.cz s.r.o.

nízkoenergetický rodinný dům

Kancelář
caraa.cz s.r.o.
Besední 487/3, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
www.caraa.cz
Autoři
ing. arch. Štěpán Kubíček, ing. arch. Martina Buřičová
Adresa
Štechovice
Zahájení projektu
03/2009
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Jde o kompaktní jednopodlažní nepodsklepenou stavbu rodinného domu s plochou střechou. Cílem návrhu bylo vytvořit nízký uzavřený objekt - jakýsi prsten zapadlý do krajiny tak, aby nerušil okolní zalesněná kopcovitá panoramata a přitom zakotvil domov rodiny klienta v zahradě. Vzhledem k rozlehlosti pozemku a potřebě vytvořit intimní prostor pro venkovní pobyt rodiny je dům navržen ve tvaru elipsy s vnitřním otevřeným atriem. Tato elipsa je posazena na pozemek v jeho těžišti, natočená tak, aby orientace ke světovým stranám co nejlépe vyhovovala vnitřní dispozici. Vnitřní dispozice je ortogonální. Obdélníkový tvar atria je „vyjmut“ a posazen severně jako garáž pro dva automobily, zahradní stroje a nářadí. Zahradní a sadové úpravy pozemku jsou minimální. Konstrukčně je dům řešen jako železobetonový (obvodový plášť, stropní deska) na betonovém soklu. Nenosné vnitřní svislé konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic, omítané bíle. Materiálově se tak v interiéru uplatňuje pohledový beton v kontrastu s omítanými příčkami. Podlahu tvoří masivní dubová bělená prkna. Obvodový plášť je sendvičová větraná konstrukce, vnější obklad je navržen z vlnitého plechu s drobnou vlnou natřený bílou lesklou barvou. Tato kompaktní „skořápka“ domu je rozpraskaná okenními otvory veskrze přes celou výšku stavby. Okna jsou navržena dřevohliníková se skrytými rámy, neotvíravá. Vnitřní dveře jsou posuvné, plné, dřevěné. Materiálově je garáž železobetonová s prosklenými částmi, stejně jako atrium.
Mapa