Přihlášená díla 2017

Med Pavlík architekti s.r.o., Nuance - architektonická dílna

Natura park Pardubice

Kancelář
Med Pavlík architekti s.r.o.
Mezi Mosty 436, Pardubice
www.mparchitekti.cz
Nuance - architektonická dílna
Československé armády 785/22, Praha 6-Bubeneč
www.ad-nuance.cz
Autoři
Ing. arch. Tomáš Med, Ing. Jaroslav Krupa, Ing. arch. Filip Klozar
Adresa
Pardubice
Zahájení projektu
06/2009
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Budova Natura parku je informačním a vzdělávacím centrem pro soustavu Natura 2000. V diskusi s představiteli města Pardubice byla vybrána lokalita navazující na stávající venkovní areál Ekocentra PALETA v centru města s vynikající dopravní dostupností a zároveň s atraktivním přírodním prostředím přímo na břehu řeky Chrudimky. Projekt také zapadá do širšího urbanistického záměru oživit nábřeží řeky ve městě. Inspirací pro architektonický koncept budovy byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz. Citlivé umístění mezi zelení umožňuje vyhnout se kácení stromů a zapojit stavbu organicky do okolí. Cílem návrhu bylo poskytnout návštěvníkům nejen zážitek z korun stromů, ale také nabídnout atraktivní prostorové souvislosti pro expozici a vzdělávací programy. Vzhledem k zaměření budovy jsme od počátku kladli důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí. V rámci podzemní části stavby byl zvolen monolitický beton, nadzemní části jsou navrženy kompletně ze stěnového celodřevěného masivního systému. Fasády jsou řešeny jako dvouplášťové s provětrávanou mezerou s masivní vrstvou tepelné izolace z celulózy. Jsou užívány ozeleněné střechy. Také při výběru materiálů k zařízení interiérů jsme volili materiály vyráběné šetrně k životnímu prostředí.
Mapa