Ročník 2017 / Nominace

ASLB spol. s.r.o., Ateliér 25 s.r.o.

Mateřská školka Klecany

Kancelář
ASLB spol. s.r.o., Ateliér 25 s.r.o.
Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10, Na Vápenném 257/1, Praha 4, 147 00
www.martinkoznar.cz, www.bizaarch.cz, www.aslb.cz
Autoři
MgA. Martin Kožnar, Ing. Arch. MgA. Jiří Bíza, Ing. Arch. Lukáš Ballek
Spolupracovníci
Ing.arch. Kateřina Margoldová, Ing. Tomáš Lebeda, Ing.arch. Pavel Táborský
Adresa
Klecany
Zahájení projektu
2010
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Zástavba školky z 80. let je tvořena "klasickými", uniformními pavilóny propojenými spojovacími krčky. Prostor pro novou přístavbu byl omezen z východní a jižní strany hranicí pozemku, ze západní strany stávajícím pavilonem. Dalším limitujícím prvkem byl byt školníka, který musel zůstat ve stávajícím pavilónu netknutý. Navržená stopa nových pavilónů a společného sálu tvoří uzavřený herní dvůr ve tvaru U obrácený na jih ke slunci a propojený se zahradou areálu. Ze severu jsme potvrdili hranici tvořenou stávající stěnou spojovací chodby a vytvořili tím předprostor školky- dvůr s parkováním. Krom úsporného prostorového plánu, byla hlavní ideou návrhu proměnlivá výška prostorů, která umožnila vytvořit siluetu stavby. Dalším identifikačním znakem novostavby jež se stal výtvarným prvkem interiéru, jsou kruhová barevná okna rozdílných velikostí. Severní páteřní chodba, která je zároveň vstupem do školky, se tak stala jemným, barevně se proměňujícím "entrée", jež vítá každé ráno děti a příchozí. Barevnost interiéru se projevuje v odstínech podlah a v koupelnách. Důležitým materiálem, kterým jsme chtěli polidštit nové pavilóny, bylo dřevo. Fasáda je obložena horizontálními modřínovými latěmi s různými odstupy, které dodávají jemné "vrnění" v detailu pro příchozího. Důležitým kritériem v zadání byla ekonomika stavby. Konstrukce je zděná, vnitřní omítky štukové, bílé. Z vnější strany je plášť zateplen minerální vatou, chráněnou dřevěným obkladem bez úpravy. Vytápění je napojeno na stávající plynový kotel v suterénu rekonstruovaného pavilónu.
Mapa