Ročník 2017 / Mimořádná cena

Mimořádná cena Karlín group za angažovaný přístup k záchraně a tvorbě výjimečného veřejného prostoru

CCEA MOBA

Léto pod viaduktem

Kancelář
CCEA MOBA
U Půjčovny 4, Praha1 110 00
viaduktkreativni.cz , moba.name, ccea.cz
Autoři
MArch. Ing. arch Yvette Vašourková, Ing.arch. Igor Kovačević, Ing.arch Karin Grohmannová, Ing.arch. František Novotný,
Spolupracovníci
Eva Bártová, Rostislav Krones, Barbora Slavíčková
Adresa
Praha
Zahájení projektu
2016 červen
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Negrelliho viadukt - příležitost pro kreativní město je dlouhodobý projekt CCEA MOBA, který se věnuje experimentování mezi architekturou, uměním a veřejným zájmem. Na projekt se architekti z CCEA MOBA – iniciátoři – zaměřují od roku 2013, kdy byl investorem SŽDC představen projekt rekonstrukce mostu. Připravovaná rekonstrukce bude mít hlavně technický charakter, soustřeďuje se na železniční trať a původně ani okrajově nepočítala s možností proměny a využití prostoru okolo stavby. Naším záměrem bylo upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu a ověřit způsoby, jak ho začlenit do městského života. Jednání mezi veřejným sektorem vyústila v intervenci přímo na místě, která testovala dopad na lokalitu a komunikovala nové možnosti využití oblouků s obyvateli. Veřejný prostor „pod mostem“ si oblíbili nejen místní obyvatelé, ale také lidé, kteří nedaleko pracují, a turisti. Vznikl zde prostor zejména pro relaxaci, ale také pro sport, hudební, divadelní a další představení. Program vytvářeli přímo obyvatelé Prahy. CCEA MOBA současně představilo vizi, která cílí proměnit prostory pod oblouky mostu trvale – v bistra, řemeslné dílny, galerie a ateliéry – a podpořit tak drobnou produkci a kreativitu, která je základem DNA Karlína. Díky projektu Léto pod viaduktem se podařilo dojít ke shodě nad novým využitím jak mezi veřejnou sférou, tak mezi místními obyvateli. Proměna viaduktu se tak dostala do dalších fází příprav ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a IPR Praha – s perspektivou realizace ke konci rekonstrukce 2017–2020. Léto pod viaduktem dokazuje, že architekt je schopen současně v roli občana, kterému není jeho okolí lhostejné, iniciovat proměnu třeba i stavby o velikosti jednoho kilometru. Negrelliho viadukt - příležitost pro kreativní město je hledáním cesty, jak může kreativní aktivita přispět ke zlepšení města.
Mapa