Přihlášená díla 2017

OBERMEYER HELIKA a.s.

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Kancelář
OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65, 19921 Praha 9 Letňany
www.obermeyer.cz
Autoři
Ing. arch. Ondřej Míčka, Ing. arch. Jan Žlábek
Spolupracovníci
Ing. Jiří Houda, Ing. arch. Milada Červenková, Ing. arch. Vít Dušek, Ing. Diana Pražáková
Adresa
Mladá Boleslav
Zahájení projektu
04/2013
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi je pavilónová stavba se všeobecnou lékařskou péčí. V předpolí nemocnice bylo v místě dosluhující stávající lékárny rozhodnuto o vytvoření novostavby se stejným účelem. Architektura nové lékárny navazuje na stávající zástavbu „nemocniční zdi“. Pomáhá jasně definovat nároží a předprostor vstupu do mladoboleslavské nemocnice. Architektonický návrh pracoval s jednoduchou koncepcí linie „stuhy“ spojující tvarově výrazné nadpraží nároží a zvýšený parapet podél rušné ulice. Významným a čistým detailem je použité tvarosloví prosklené fasády s ohýbanými skly v nároží přidávající hravost a jemnost. Objekt je rozdělen do dvou samostatných částí pouze se společným zásobovacím vstupem. Jedná se o Lékárnu včetně přípravny léčiv, skladovacích prostor, zázemím a prodejnu zdravotnických potřeb s vlastním zázemím. Provozy na sebe navazují v podélném směru objektu. Všeobecně se jedná o stavbu malého charakteru, který je první fází možné revitalizace předprostoru nemocnice. Barevnost exteriéru vychází z koncepce jednoduchosti – hliníkový lehký obvodový plášť reprezentuje antracitově šedá, plochy kontaktního pláště bílá hlazená omítka. V interiéru je celek doplněn o betonový odstín podlahových materiálů – dlažby ve veřejných částech a povlakové v neveřejné. Celek je akcentován limetově zelenou, použitou pouze na orientačních prvcích a výrazných nábytkových plochách. Oblé nároží je v interiéru akcentované umístněním obdélných zapuštěných svítidel kolmo na fasádu podél celé uliční fronty. Odkaz „stuhy“ se odráží i v nábytku kde limetová linie táry vytváří hranici mezi zákazníkem a lékárníkem. Motiv „zeleného kříže“ – označení lékárny se propisuje na šuplících oficíny. Zbytek interiéru je řešen převážně v bílé a světle šedém odstínu „betonu“.
Mapa