Ročník 2017 / Nominace

baum & baroš ARCHITEKTI, baum & baroš ARCHITEKTI, EXCON, a. s.

Komenského most přes Labe

Kancelář
baum & baroš ARCHITEKTI
Hauptstrasse 112 A, D - 52159 Roetgen, Germany
www.baum-baros.de
baum & baroš ARCHITEKTI
Oppenhoffallee 95, D - 52066 Aachen, Germany
www.baum-baros.de
EXCON, a. s.
Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9, Česká republika
www.excon.cz
Autoři
prof. Ing. arch. Mirko Baum (baum & baroš ARCHITEKTI), Ing. arch. David Baroš (baum & baroš ARCHITEKTI), Ing. Vladimír Janata, CSc (EXCON, a. s.)
Spolupracovníci
Ing. Jindřich Beran (EXCON, a. s.), Ing. Miloslav Lukeš (EXCON, a. s.), Ing. Jiří Lahodný, Ph. D. (EXCON, a. s.), Ing. Petr Nehasil (Mott MacDonald CZ)
Adresa
Jaroměř
Zahájení projektu
09.2013
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s prostorem zvaným Na Ostrově. Přestože se jednalo o jednoduchou, pragmatickou konstrukci s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, stal se původní Komenského most až do doby svého zániku v červnu 1913 nejen frekventovanou městskou komunikací, ale svou subtilní konstrukcí přirozeně vrostl do městského panoramatu. Obnovení této historicky rostlé situace v limitujících podmínkách daných investičními náklady bylo výzvou, vyžadující nejen technickou vynalézavost, ale i určitou architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat se jak přehnaným modernistickým gestům, tak i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím. Vedle poměrně nízkých investičních nákladů to byl především požadavek zachování historických nábřezních opěr, který se stal zásadním kritériem omezujícím volbu nosné konstrukce na statické soustavy působící v podélném směru na opěry jako prostý nosník. Požadavek na kolektor sítí přivedl autory na myšlenku proměnit tento většinou druhořadý prvek na centrální prvek nosné trámové konstrukce, tím, že ho použili jako centrální tlačny článek, stabilizovaný předpjatými táhly. Nosnou konstrukci tak tvoří prostorově tuhý trojhran s důsledným dělením na prvky namáhané tlakem a na prvky namáhané tahem. Svou koncepcí se jedná o systém příbuzný tensegritním konstrukcím, a to tím, že využívá jeden z jejích principů, tj. předpjetí tažných prvků silou, která v nich zajišťuje tahové síly ve všech zatěžovacích stavech. Předpjetí bylo do tahového systému vnášeno hydraulicky, a to přes napínákové matice umístěné uprostřed jednotlivých táhlových polí. Nosná konstrukce byla smontována na břehu na provizorních podporách, kde byla předepnuta. Poté byla usazena autojeřábem na připravená ložiska nábřežních opěr.
Mapa