Přihlášená díla 2017

SOIP architekti

kaple sv. Františka z Assisi

Kancelář
SOIP architekti
Lavičky 778/3, Brno
www.soip.cz
Autor
ing. arch. Ivan Palacký
Spolupracovník
ing. arch. Tomáš doležal
Adresa
Brno
Zahájení projektu
2012
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Lze vytvořit kapli z levných „profánních“ materiálů? Jednoduchý nedeterminující prostor, který má umožnit kontemplaci bez vnějších vizuálních vzruchů. Prostý rámec pro liturgii. Součet svých částí. Jednotlivé prvky jsou co do tvarování redukovány na minimum. Jasný střed tvoří těžká hmota dřevěného obětního stolu, kolem které je celý prostor organizován. Druhým ukotvením v jinak flexibilním prostoru je oltářní stěna, která je odsazená cca 10 cm od stěny stávající a podsvětlena. Dominuje jí zářící kříž, který je skrze leddiodovou štěrbinu spojen se svatostánkem, vyznačeným červeným „Věčným světlem“. Oproti oltáři je v zadní stěně za vertikálními žaluziemi skryt výklenek pro osobní náboženské předměty.
Mapa