Přihlášená díla 2017

TRANSAT architekti

Kabinet mincí a medailí na zámku v Kroměříži

Kancelář
TRANSAT architekti
Údolní 5, Brno
http://www.transat.cz/
Autor
Ing. Petr Všetečka
Spolupracovníci
Ing. arch. Markéta Čermáková, Ing. Alena Všetečková
Adresa
Kroměříž
Zahájení projektu
2013
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Kabinet mincí je součástí expozic arcibiskupského zámku a zahrad (památky UNESCO), zahrnujících zahradní umění, architekturu, obrazárnu, knihovnu, hudební archiv. Zadáním byl prostor pro postupně vystavovanou a obměňovanou sbírku o cca 10 400 položkách z oblasti ražeb evropských duchovních osobností / první vystavená kolekce představuje mincovnictví tří arcibiskupství –Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem – s exponáty z 11.–18. stol. V místnosti jsou ponechány utilitární knihovní dřevěné regály z druhé poloviny XX. století / doplněno ochranné niklované mřížoví / odkrytá a vyspravená historická prkenná podlaha tvoří protějšek barokní stropní výmalbě ponechané bez oprav / v prostoru zachována atmosféra přítmí, zabydlenosti, sedlého prachu a soustředění / mince a medaile jsou do místnosti vloženy ve vitrínách připomínajících zvětšené numismatické lupy. Konstrukce a technologie – vitríny z nerezu a vrstveného skla, díky jejich výšce není třeba se k mincím shýbat / možnost pootočení každé vitríny kolem svislé i vodorovné osy a změny výšky podstavce při budoucích reinstalacích, statickou mobilitou i kruhovým tvarem jsou blízké glóbům v zámecké knihovně.
Mapa