Přihlášená díla 2017

slabyarchitects

Interiér Stillking Films

Kancelář
slabyarchitects
Újezd 26, Praha 1
www.slabyarchitects.com
Autoři
Ing.Mgr.Akad.arch. Adam Slabý, Ing.arch. Petr Holada, Ing.arch. Lucie Náhlovská
Adresa
Praha
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Interiér vznikl pro filmovou společnost Stillking Films. Zadáním byla rekonstrukce kancelářského prostoru s cílem vytvořit příjemné pracovní prostředí pro stále pracovníky a jejich kolegy z celého světa. Kanceláře se nacházejí ve staré funkcionalistické budově od architekta Maxe Urbana v areálu barrandovských ateliérů. Samotná budova byla jednou z prvních v areálu a původně sloužila jako trafostanice. Původní využití budovy a její architektonický odkaz byly základem pro celkový koncept kde dochází k vytvoření industriálního interiéru kombinovaného s domácí přívětivou atmosférou. Vzdušný a chladný industriální dojem tvořený kombinací kovu, skla a fragmenty původních elektrotechnických zářízení je vyvažován dubovým a modřínovým dřevem použitým na atypickém nábytku, obkladech a podlahách. Velkorysý vnitřní objem centrální části poskytl vytvoření hlavního pracovního prostoru a jednopodlažní vestavby, která tvoří dominantu a umožňuje uzavřené jednání v jinak otevřeném prostoru. V patře vestavby vznikla klidová zóna s komfortním sezením. Vedlejší části jsou využity pro kanceláře vedení společnosti s možností využívání dalších jednacích a prezentačních prostorů.
Mapa