Přihlášená díla 2017

Molo architekti s.r.o.

Dům v Černovíru

Kancelář
Molo architekti s.r.o.
IČ: 275 43 978 Bubenská 1, č. p. 1477, Praha 7, 170 00
www.moloarchitekti.cz
Autor
MgA.Patrik Zamazal
Adresa
Černovír
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Obec Černovír se nachází v blízkosti města Ústí nad Orlicí, v údolí řeky Tiché Orlice. Pozemek se mírně svažuje k jihu. Na jih jsou rovněž nejhezčí výhledy na protilehlé kopce. Ze severní a západní strany pozemek lemuje místní komunikace. Cílem bylo postavit na dům, který poskytuje hodně soukromí, množství světla, využívá výhledy a má nízké provozní náklady. Maximální péči dostal vztah hlavní obytné místnosti, venkovní kryté terasy a zahrady. Zahradou je sad a louka bez jasného oddělení soukromého a veřejného. Stavba je z důvodu bezbariérového užívání koncipována jako přízemní s půdorysem klínu. Jeho podélná strana je orientována souběžně se severní komunikací. Dům tímto způsobem chrání zahradu před pohledy kolemjdoucích. Na protilehlé straně je krytá terasa s výhledem na protější kopce. Součástí hmoty domu je kryté stání pro dva automobily, na které navazuje dílna se skladem.
Mapa