Přihlášená díla 2017

ARCHTEAM

DŮM V BETONU

Kancelář
ARCHTEAM
Dominikánská 19, 602 00 Brno
www.archteam.cz
Autoři
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.
Adresa
Chrustenice
Zahájení projektu
2006
Dokončení realizace
2012
Popis projektu
Dům je koncepčně navržen jako přízemní jednoduchý protáhlý hranol z betonových pohledových tvárnic. Plná zděná hmota je směrem do zahrady odlehčena ustoupením proskleného průčelí, které vytváří krytý prostor pro terasu. Ekonomické řešení dispozice z třímetrových modulů se promítá do minimalistického výrazu stavby. Při vstupní části domu je umístěna garáž pro dvě auta, vedle ní je kryté závětří. Dispozice domu je charakteristická protáhlou chodbou - šatnou, z níž jsou přístupné všechny obytné místnosti, což umožnilo jejich přímé propojení s terasou lemující jihovýchodní stranu domu. Dům je realizován zděnou technologií z betonových sendvičových tvárnic s vnitřním zateplením z polystyrenu. Tvárnice jsou lepeny na vysokopevnostní maltu. Vzhledem k tomu, že je struktura tvárnic z exteriéru (a částečně i interiéru) přiznaná, konstrukce domu je navržena důsledně v modulu stavebních prvků. Ustoupení skleněné stěny vytváří krytou terasu a částečné stínění proti slunci. Další stínění prosklených ploch je řešeno venkovními hliníkovými žaluziemi, tónované reflexní zasklení zabraňuje pohledu do interiéru. Střecha domu je řešená jako rovná s vnitřními svody. Povrch je osázen extenzivním ozeleněním, které tvoří trávy a kvetoucí byliny.
Mapa