Ročník 2017 / Mimořádná cena

Mimořádná cena Velux za nejlepší práci s denním světlem v interiéru

Emergenative Architecture

Dům pro spisovatelku v Čechách

Kancelář
Emergenative Architecture
www.emergenative.com
Autor
Dipl. arch Elan Neuman Fessler, ČKA AIA
Adresa
Hoštka
Zahájení projektu
01/2012
Dokončení realizace
2015
Odůvodnění udělení Mimořádné ceny
Obnova domu zrcadlí pokoru k práci předchozích generací, na jejichž základech vyrůstá nový moderní obytný prostor, který naplňuje myšlenku zvýšení kvality života obyvatel. Třípodlažní otevřený vnitřní prostor cíleně pracuje s denním světlem a efektivně jej distribuuje do všech podlaží. Na zdravém vnitřním prostředí se podílí také hybridní systém ventilace, který zajišťuje kvalitu vnitřního vzduchu. Komplexní přístup k návrhu zohledňuje celkovou uhlíkovou stopu domu a zahrnuje nejen promyšlený energetický koncept, ale reflektuje i typ použitých materiálů a nakládání s pitnou vodou.
Popis projektu
Padesát kilometrů od Prahy se nachází venkovská přístavba naplněná světlem… ... je součástí stávajícího celku budovy, vestavěná do dvora, těsně za náměstím. Negativní objemy uvnitř i vně navrženého domu definují prostor - artikulují rozdílnost od sousední budovy a řeší vnitřek jako spojitý prostor mezi úrovněmi. Tři patra jsou tři spojené objemy, které přecházejí od těžkých materiálů k lehkým materiálům. Stávající zdivo původního stavení (pískovec a cihla) bylo zachováno. Nové materiály byly zvoleny tak, aby dosahovaly co nejnižší karbonové stopy a zároveň měly dlouhou životnost (místní dřevo, bambus a bílý hliník). V kontextu vesnického osídlení, dům navazuje na tradici zděných a dřevěných stavení, ale vytváří moderní současnou podobu. Místní řemeslníci prováděli stavbu za použití tradičních tesařských technik, takže vznikla staro-nová identita domu. Výhledy z domu do zahrady a na nebe podtrhují úzké sepjetí s venkovským prostředím. Dům je orientován na jihozápad, kvůli dennímu osvětlení a přirozenému větrání. Čistého vzduchu je v interiéru docíleno pomocí HRV technologie. Dešťová voda je svedena do zahrady. V zimě je severní zeď domu zahřívána sluncem a funguje jako pasivní tepelná stěna. Sálavé vytápění přemístí teplo pasivně do ostatních stěn. V objektu je využit vysoce účinný systém recyklace a využití energie k vytápění. Tepelná ztráta domu je nízká (činí méně než ,15W/m2K), zabezpečená také okny s trojsklem. Nové stěny jsou montované oboustranně, mají nízkou prostupnost, bez tepelných mostů a jsou izolovány proti vlhkosti. Přirozená a nucená cirkulace vzduchu na obou stranách minimalizuje výskyt vlhkosti. Kombinace původního a nového je cenově efektivní a energeticky úsporné řešení a zkvalitnuje život obyvatel domu.
Mapa