Ročník 2017 / Mimořádná cena

Mimořádná cena Velux za nejlepší práci s denním světlem v interiéru

Emergenative Architecture

Dům pro spisovatelku v Čechách

Kancelář
Emergenative Architecture
www.emergenative.com
Autor
Dipl. arch Elan Neuman Fessler, ČKA AIA
Adresa
Hoštka
Zahájení projektu
01/2012
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Padesát kilometrů od Prahy se nachází venkovská přístavba naplněná světlem… ... je součástí stávajícího celku budovy, vestavěná do dvora, těsně za náměstím. Negativní objemy uvnitř i vně navrženého domu definují prostor - artikulují rozdílnost od sousední budovy a řeší vnitřek jako spojitý prostor mezi úrovněmi. Tři patra jsou tři spojené objemy, které přecházejí od těžkých materiálů k lehkým materiálům. Stávající zdivo původního stavení (pískovec a cihla) bylo zachováno. Nové materiály byly zvoleny tak, aby dosahovaly co nejnižší karbonové stopy a zároveň měly dlouhou životnost (místní dřevo, bambus a bílý hliník). V kontextu vesnického osídlení, dům navazuje na tradici zděných a dřevěných stavení, ale vytváří moderní současnou podobu. Místní řemeslníci prováděli stavbu za použití tradičních tesařských technik, takže vznikla staro-nová identita domu. Výhledy z domu do zahrady a na nebe podtrhují úzké sepjetí s venkovským prostředím. Dům je orientován na jihozápad, kvůli dennímu osvětlení a přirozenému větrání. Čistého vzduchu je v interiéru docíleno pomocí HRV technologie. Dešťová voda je svedena do zahrady. V zimě je severní zeď domu zahřívána sluncem a funguje jako pasivní tepelná stěna. Sálavé vytápění přemístí teplo pasivně do ostatních stěn. V objektu je využit vysoce účinný systém recyklace a využití energie k vytápění. Tepelná ztráta domu je nízká (činí méně než ,15W/m2K), zabezpečená také okny s trojsklem. Nové stěny jsou montované oboustranně, mají nízkou prostupnost, bez tepelných mostů a jsou izolovány proti vlhkosti. Přirozená a nucená cirkulace vzduchu na obou stranách minimalizuje výskyt vlhkosti. Kombinace původního a nového je cenově efektivní a energeticky úsporné řešení a zkvalitnuje život obyvatel domu.
Mapa