Přihlášená díla 2017

AR TUL Architektonická kancelář Technické univerzity v Liberci

Budova L

Kancelář
AR TUL Architektonická kancelář Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Autor
Ing.arch. Martin Šaml
Adresa
Liberec
Zahájení projektu
01/ 2009
Dokončení realizace
2013
Popis projektu
Lokalita – univerzitní areál na kraji města, svažitý pozemek ze tří stran obklopený lesem. Zadání – novostavba Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, určená pro vědu a výzkum, prostory lehkých a těžkých průmyslových laboratoří. Architektura – kontrast dvou tvarově a materiálově odlišných částí / jednoduchý hranol částečně zapuštěný do svahu a nástavba se dvěma podélnými křídly rozdílného tvaru propojenými lávkou / severní stěna vykloněna od svislice proti svahu / 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží / ve spodní části těžké a v horní lehké laboratoře / centrální část budovy osvětlena dvěma ozeleněnými atrii a shedovými světlíky. Obvodový plášť z přirozeně stárnoucích materiálů, spodní část z pohledového betonu s vloženou tepelnou izolací, vrchní část s provětrávaným měděným obkladem v přírodním odstínu / kontrastní oranžová barva obkladu venkovního schodiště a střešní tyčové nástavby
Mapa