Přihlášená díla 2017

atelier A11

bílý dům v Újezdě nad Lesy

Kancelář
atelier A11
Zavadilova 11/1271,Praha 6-Dejvice, 160 00
www.atelier.zentel.cz
Autoři
ing.arch.Jiří Žentel, ing.arch. Alena Žentelová
Spolupracovníci
MgA. Zdeněk Lachout, MgA. Petr Souček, MgA. Anežka Součková
Adresa
Praha- Újezd nad Lesy
Zahájení projektu
03/2012
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Omezené rozměry parcely do jisté míry předurčují obdélný tvar domu s konzolami k východu a západu – tak, aby bylo vyhověno na jedné straně požadované maximální zastavěnosti parcely a na druhé straně požadovaným odstupům stavby od hranice pozemku a zároveň od sousedních objektů. Konzoly patra v severozápadní a jihovýchodní části domu umožňují naplnit stavební program a zároveň kryjí vstupní partii a na severu místo pro grilování. Vnější plášť domu je z bílých sklocementových desek prolamovaných okenními otvory, na jižní a východní fasádě arkýřovými okny v patře. Plochá střecha, přístupná z 2.np vnějším schodištěm na západní fasádě, je realizována jako „zelená“, s extenzivním vegetačním souvrstvím. Interier domu je propojen ve střední části přes obě podlaží a prosvětlen střešními okny. V interieru je kombinován pohledový beton s dřevěným obkladem a cementovými stěrkami. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem s rekuperací a kompletně řízen inteligentní elektroinstalací.
Mapa