Oceněné projekty 2017

Hlavní cena

Hlavní cena druhého ročníku České ceny za architekturu 2017 udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Mimořádná cena

Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat některé z přihlášených děl, případně osob, a nominovat je na udělení Mimořádné ceny.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování. Nominované aktivity »

Nominace

Přihlášené projekty