Ročník 2017

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila dne 18. ledna 2017 2. ročník České ceny za architekturu. Do soutěžní přehlídky, jež byla otevřena architektonickým realizacím za posledních 5 let, se jich přihlásilo hned 249. Hlavní cenu a zároveň Mimořádnou cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR získal Archeopark Pavlov od architektonické kanceláře Radko Květa. Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2017 získalo kromě vítězné realizace pět dalších různorodých prací. Vítěz i finalisté se etablovali z řad 42 nominovaných projektů.

Uděleny byly rovněž mimořádné ceny: Cena společnosti VELUX za nejlepší práci s denním světlem v interiéru, Cena Karlín Group za angažovaný přístup k záchraně a tvorbě výjimečného veřejného prostoru již výše zmíněná Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Cena Ministerstva průmyslu a obchodu za přístup a revitalizaci průmyslového objektu. Akademie České ceny za architekturu současně zvolila tři Výjimečné počiny. Výsledky 2. ročníku České ceny za architekturu byly vyhlášeny 27. listopadu 2017 v Místě pro nové umění – Jatka 78.

Mezinárodní porota 2. ročníku
Harmonogram 2. ročníku
Partneři 2. ročníku

Tiskové materiály

Katalog ČCA 2017
Bulletin 2/17
Bulletin 4/17

Hlavní cena

Hlavní cena druhého ročníku České ceny za architekturu 2017 udělena mezinárodní porotou, držitel tohoto ocenění se etabluje z řad Finalistů.

Mimořádná cena

Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat některé z přihlášených děl a nominovat je na udělení Mimořádné ceny.

Výjimečný počin

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Nominace, stejně jako hlasování, provádějí členové Akademie ČCA na webovém portálu Ceny per rollam. Seznam nominovaných je předán Grémiu, které jej doplní o vlastní nominace, a předá zpět AČCA k hlasování. Nominované aktivity »

Nominace

Přihlášené projekty