Ročník 2016 / Nominace

Atelier RAW

Zelný trh

Kancelář
Atelier RAW
Domažlická 12, 612 00 Brno
www.raw.cz
Autoři
Doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing.arch. Ivan Wahla, Ing.arch. Petr Mutina
Adresa
Zelný trh, Brno
Zahájení projektu
08/2008
Dokončení realizace
05/2015
Popis projektu
Genius loci brněnského Zelného trhu je jedinečný existencí tří divadel na jednom náměstí – barokní Reduty, experimentálního Divadla Husa na provázku a každodenního improvizovaného představení trhovců a nakupujících. Cílem našeho projektu bylo vytvořit důstojné a příjemné podmínky jak pro „herce“ této každodenní hry, tak pro „diváky“ – tedy nejen jeviště – jasně a přehledně vyřešenou plochu pro umístění stánků, ale i hlediště – lavičky, zákoutí, vodní prvky a stromy poskytující stín. V návrhu je kladen důraz na kompaktnost řešení - centrální plocha náměstí má jasný nekomplikovaný tvar, je vydlážděná stávající přeskládanou žulovou kostkou a doplněná o starou již ochozenou dlažbu. Od chodníků je plocha oddělena pojízdným pruhem s charakterem kruhového objezdu, na kterém jsou soustředěna nezbytná stání pro automobily. Jižní plochu před Moravským zemským muzeem jsme rozdělili do tří prostor a vytvořili tak klidné zákoutí osázené stromy, lavičkami a třemi jednoduchými fontánami, integrovanými do dlažby. V horní části náměstí před divadlem Husa na provázku jsme navrhli nečleněnou plochu, umožňující vytvoření amfiteátru pro kulturní produkce divadla. Pokusili jsme se rehabilitovat postavení a důležitost centrální barokní kašny - Parnasu. Návrh nové organizace umístění stánků otevírá přístup přímo ke kašně. Dalším z vodních prvků v spodní části náměstí je rekonstruovaná kamenná vana se stopami střel z druhé světové války. Byla doplněna o pítko upozorňující na místo, kde stával brněnský pranýř. Po obvodě náměstí jsou vysazeny v chodníkových litinových mřížích vzrostlé akáty doplněné lavičkami. Původní sloupové stožáry veřejného osvětlení s typickou zakrouženou konzolou byly znovu použity a doplněny o kruhové žulové lavice.
Mapa