Ročník 2016 / 475 projektů

DOBRÝ DŮM, s.r.o.

Základní umělecká škola Karla Malicha, Holice

Kancelář
DOBRÝ DŮM, s.r.o.
Minská 60, 616 00 Brno
www.dobrydum.cz
Autoři
Ing. arch. Helena Boráková, Ing. arch. Dalibor Borák
Adresa
Holubova 1234, 534 01 Holice
Zahájení projektu
04/2012
Dokončení realizace
08/2014
Popis projektu
Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích je vystavěna v energeticky pasivním standardu dle zásad CESBA pro navrhování a výstavbu udržitelných budov. Škola je společenským ohniskem, ve kterém se v kulturním prostředí setkává široká veřejnost. Autoři návrhu umístili budovu tak, aby vznikl jasně vymezený veřejný prostor. Architektonicky výraz je typický pro pasívní stavby, kompaktnost tvaru a pečlivé provedeni detailů. Vědomě navazuje na okolní architekturu. Pro co největší udržitelnost budovy z hlediska vestavěných energií a produkce skleníkových plynů jsou navrženy materiály s nejnižším podílem primární energie na výrobu. V 1. NP je 10 učeben hudebního oboru, koncertní sál, pro obor taneční je ve 2. NP sál a pro výtvarnou výchovu jsou zde 2 učebny. Ve 3.NP se nachází velký víceúčelový sál pro 250 návštěvníků s jevištěm. Víceúčelový sál je navržen pro pořádání společenských akcí města, pro konání konferencí a přednášek. Ve 4. NP je balkon sálu a společenský foyer s kavárnou. Pro architektonický výraz i provoz školy jsou zásadními velkorysé prostory foyeru s hlavním schodištěm, které jsou na každém podlaží. Ve foyeru ve 4.NP je zavěšena plastika od světoznámého rodáka, výtvarníka Karla Malicha. Další plastika pana Malicha je umístěna na průčelí budovy. Budova se začlenila do veřejného prostoru, navázala na existující zástavbu a byla realizována z místních zdrojů místními firmami. KLIENT Město Holice AUTOŘI Ing. arch. Helena Boráková, Ing. arch. Dalibor Borák / DOBRY DŮM, s. r. o. SPOLUPRÁCE Pavel Daněk, Ing. arch. Danuše Lošťáková, Ing. arch. Michal Štourač, Ing. arch. Petr Jureček VIZUÁLNÍ SYSTÉM akad. mal. Aleš Najbrt / Studio Najbrt, s. r. o. VÝTVARNÁ DÍLA Karel Malich ZASTAVĚNÁ PLOCHA 604,5 m2 UŽITNÁ PLOCHA 2041,3 m2 OBJEM BUDOVY 9256,4 m3 REALIZACE 2014
Mapa