Ročník 2016 / 475 projektů

Atelier 111 architekti s.r.o.

Zahrádka restaurace Peppino

Kancelář
Atelier 111 architekti s.r.o.
Přístavní 31, 170 00 Praha 7
www.atelier111.cz
Autoři
Ing. arch. Lukáš Smetana, Ing. arch. Barbora Weinzettlová, Ing. arch. Jiří Weinzettl
Adresa
Hronova 181, 395 01 Pacov
Zahájení projektu
03/2013
Dokončení realizace
06/2015
Popis projektu
Pár desítek metrů od náměstí Svobody v Pacově stojí u hlavní křižovatky více než sto let starý rohový objekt. V polozapuštěných sklepních prostorách vznikla v roce 2006 restaurace. Až do současnosti jí chybělo venkovní sezení, pro které se dopravně rušná ulice nejevila jako optimální. Z hlediska majetkoprávního přicházelo při návrhu v úvahu jediné místo a to v poměrně rozpačitém, pocitově stísněném prostoru mezi zmíněným domem a objektem sousedícím. Nejde o klasickou proluku určenou k zastavění hmotou (jak by se mohlo z pohledu na přilehlou štítovou stěnu zdát), ale o komplikovanou odbočku vedlejší ulice. Půdorysně čtyřstranný polygon zahrádky odpovídá tvaru beze zbytku využitého pozemku. Díky rostlinám vysazeným mezi její vnější a vnitřní plášť (vystupující nad okolní terén zhruba metr), působí navenek jako skutečná zahrada - nečekaný zelený ostrov uprostřed asfaltového moře. Poměrně hluboko pod kvetoucí zelení, v úrovni podlahy suterénní restaurace, se pak odehrává docela jiné dějství: v prostoru vymezeném dřevěnými lamelami sedí u kulatých stolů nikým nerušení hosté, vychutnávající si oběd pod širým nebem. Vnitřní organický tvar není náhodný, odpovídá mimo jiné daným prostorovým požadavkům pro zabudování technických zařízení (přilehlé restaurace) a skladových prostor v meziplášti. Poznámka: venkovní zahrádka vznikla na základě zadání navrhnout protipovodňové opatření, které zamezí opakovanému vniknutí všeničící vody do útrob restaurace oknem, situovaným původně těsně nad zemí. Přes vyhloubený venkovní prostor sezení (situovaný před tímto oknem) se voda dovnitř víckrát nedostane.
Mapa