Ročník 2016 / 475 projektů

CHVOJKA/architekt

ZAHRADA „AMA“

Kancelář
CHVOJKA/architekt
Mohylová 24, Plzeň
www.chvojka.org
Autor
Adresa
Nevřeň 117
Zahájení projektu
11/2006
Dokončení realizace
06/2014
Popis projektu
Zahrada je protnutí přírody a kultury. AMA (rezidenční zahrada) je pokračováním domu a sousedního lesa zároveň. Je to pokus o kultivaci prostoru kolem obydlí bez tradičních zahradnických forem, tedy bez ovocnářství, zelinářství a obdělávání klasických záhonů - zahrada jako obyčejná, volná stráň u lesa a hrazený, obytný prostor zároveň. Struktura travnatých pásů různé kvality je komponována ve svahu souběžně s vrstevnicemi. Střídají se zde obytné a pohledové plochy, pestře kvetoucí pásy vysoké trávy střídá nízký hustý trávník, který hladí bosé nohy. Při pohledu z obydlí, shora, je tato struktura patrná, při pohledu zdola zůstává ukryta a zahrada působí jako obyčejná louka u lesa. Dolní část má mělce nálevkovitý tvar. V centru tohoto amfiteátru byl navržen altán a vodní nádrž. Během realizace se investor rozhodl pro instalaci minimalistické sochy velkého měřítka (zatím neprovedeno). Pletivo plotu je ukryto ve vysazené keřové cloně. Tento pás keřů na rozhraní lesa a zahrady napodobuje přirozený okraj lesa - ekoton. U vjezdu do zahrady jsou do svahu zapuštěna dvě krytá stání pro auta se zelenou střechou na dřevěné konstrukci. Zahradu traktují tři velké objekty - obytné trámy. Největší trám přebírá formu a rozměry výrazné atikové římsy domu a je do terénu vetknut uprostřed svahu. Druhý trám zdůrazňuje průhled domem směrem do lesa a jedná se o monolitický beton s voskovaným povrchem. Třetí trám je z lepeného dřeva. Prostor mezi domem a lesem je věnován skandinávské náladě. Koberec vřesu v kamenných kruzích navazuje na borový les s břízkami, borůvčím a brusinkami. Pohledem z okna je možné se přenést do Skandinávie, kam domácí rádi jezdí a mají mnoho přátel. Severská zahrada malým altánem, který zároveň kryje tzv. zemní registr.
Mapa