Ročník 2016 / 475 projektů

atelier-r, s.r.o.

Výzkumně vzdělávací areál PdF UP v Olomouci

Kancelář
atelier-r, s.r.o.
tř.Spojenců 20, 779 00 Olomouc
www.atelier-r.cz
Autoři
Miroslav Pospíšil,
Adresa
Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40
Zahájení projektu
06/2007
Dokončení realizace
11/2013
Popis projektu
Návrh na dostavbu reaguje na malou plochu pozemku, na nemalé požadavky uživatelské a zohledňuje plánovanou dostavbu sousední školy. Pokusili jsme se prosadit umístění obou budov na hranici pozemku a umožnit smysluplné využití zbývajících ploch obou dvorů. Tvar novostavby vychází ze snahy vytvořit malý objekt s velkými prostorovými a plošnými nároky. Volili jsme hmotu s co největší užitnou plochou a přitom malým objemem, tedy krychli. Téma krychle a přeneseně čtverce se stalo nosným tématem celé budovy. Projevuje se jak u oken na fasádě, tak i u detailů interiéru. Nový objekt je osazen na osu stávající budovy. Krychle tvořící hlavní hmotu dostavby má 5 nadzemních podlaží a je ve všech patrech propojena s původní budovou, a to rovnou z prostoru stávajícího hlavního schodiště. Kolmo k ose spojovacího krčku vybíhají podél hranice pozemku se sousedními školami dvoupodlažní boční křídla. Fasády stavby jsou řešeny v kombinaci vlnitého plechu a skla. Nástup do dostavby je veden přes hlavní vstup historické budovy. Hned za ním je vytvořen vstupní prostor s recepcí, bufetem a šatnou. Jedná se o foyer před stupňovitě řešenou aulou s kapacitou cca 300 posluchačů a se dvěma velkokapacitními posluchárnami v bočních křídlech, každá o kapacitě 150 míst. Foyer je prosvětlen prosklenými střechami. V dalších podlažích jsou umístěny jednotlivé učebny a laboratoře. Dispozičně se jedná o pětitrakt v jehož středu je jádro s toaletami a výtahem. Na jádro navazuje z obou stran chodba a po obvodu budovy jsou rozmístěny jednotlivé učebny. Technické zázemí je navrženo v nultém podlaží.
Mapa