Ročník 2016 / 475 projektů

Eva Wágnerová

Výškovice-Wischkowitz obnova místa a krajiny

Kancelář
Eva Wágnerová
Tomešova 1, Brno
http://www.evawagnerova.cz
Autoři
Ing. Eva Wágnerová, Ing. arch. Vít Rýpar
Adresa
Výškovice u Chodové Plané
Zahájení projektu
01/2014
Dokončení realizace
05/2015
Popis projektu
Výškovice je jen jednou z mnoha zaniklých obcí v bývalých Sudetech. Jejich jména se často nacházejí už jen na historických mapách, poslední stopy lidské přítomnosti mizí pod náletovými stromy a v bujném bílí. Příroda si bere zpět to, co na ní bylo kdysi těžkou prací vydobyto. Ironicky, právě dlouhá staletí svědomitého hospodaření proměňovala tyto oblasti v kulturní krajinu v pravém smyslu slova. Mohly by se ruiny jednoho opuštěného statku stát samy o sobě symbolem historie místa? Rozhodli jsme se obnovit původní přístupovou cestu. Ta vede do míst bývalého statku, kde je zakončena kamenným obdélníkem – symbolickým dvorem – s masivním dřevěným stolem, věnovaným všem lidem, kteří tu dříve žili. Ten ale může být stejně tak vnímán i jako symbolické navázání na dávnou tradici, či jako artefakt vzájemné diskuze a porozumění. Naším záměrem bylo dosáhnout kontrastu mezi starým a novým, nalézt cestu jak nechat jedno opuštěné a po dlouhou dobu zanedbané místo znovu promluvit a přinést nazpět alespoň ozvěnu sousloví kultura krajiny. Ti kdo budou ochotni, mohou naslouchat, objevit a rozpoznat.
Mapa