Ročník 2016 / 475 projektů

ATELIER X, Architect c Engineers s.r.o.

Výrobní hala s administrativou

Kancelář
ATELIER X, Architect c Engineers s.r.o.
Holandská 2, Brno
www.atelierx.cz
Autor
ing.arch. Jan Zezůlka
Adresa
Košuličova Brno
Zahájení projektu
12/2013
Dokončení realizace
12/2015
Popis projektu
Kompozice výrobní haly s administrativní části je založena na kontrastu klasické výrobní haly se stříbrnou fasádou z PUR panelů a hmotou administrativní části s obkladem deskami v dezénu dřeva. Hmota výrobní haly je kvádr o délce 55 m, šířce 20,3 m a výšce 6,6 m, s plochou pultovou střechou krytou atikou. Hala má v severní a jižní fasádě prakticky po celé délce pásová okna, ze severní strany jsou umístěna vjezdová vrata a klasické vstupní dveře. Pohledovým materiálem haly jsou PUR panely stříbrnošedé barvy RAL 9006. Administrativní část je dvou podlažní objekt půdorysného tvaru L, přiléhající na severozápadní nároží haly; objekt má hloubku 6 resp. 7m. Fasády přiléhající ke stěnám haly jsou celoprosklené, přičemž mají nad 2.NP přesazenou střešní konstrukci a tím i část obvodového pláště. Ve východní fasádě je ve 2.NP navrženo velké oválné okno arkýřovitě předsazené před fasádu, stejně tak i kruhové okno v severní fasádě. Zde je hlavní prosklená plocha prosvěcující interiér – obdélníková proskleněná alu fasáda přes obě podlaží. Otevíravá okna mají výrazné bílé rámy. Obvodové zdivo administrativy je obloženo deskami PARKLEX s dezénem přírodní dýhy. Stavba výrobní haly je navržena jako ocelová skeletová konstrukce s plechovým opláštěním a plechovou střešní konstrukcí. Osové rozměry výrobní haly jsou 54,0m v podélném směru s modulem 6,0m a 19,5m v příčném směru.
Mapa