Ročník 2016 / Nominace

Architektonická kancelář Burian – Křivinka

Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu

Kancelář
Architektonická kancelář Burian – Křivinka
Kalvodova 13, Brno
http://www.burian-krivinka.cz/
Autoři
Aleš Burian, Gustav Křivinka, Spolupráce: Lukáš Loudil - statika, Eva Wágnerová - sadové úpravy, Daria Křivinková - interiér
Adresa
Vavřinec 81, Blansko
Zahájení projektu
09/2004 (veřejná soutěž)
Dokončení realizace
10/2015
Popis projektu
Vstupní budova Punkevních jeskyní nahradila technicky i prostorově nevyhovující objekt z meziválečného období. Nová stavba zahrnuje vstupní halu a informační centrum pro návštěvníky, provozní a technické zázemí zaměstnanců, přístaviště výletních lodí i celkovou úpravu venkovních prostor. Z pohledu příchozích od Skalního mlýna je budova charakteristická svou nízkou měkce prohnutou střechou, která je hlavním charakteristickým prvkem návrhu. Tvar reaguje na požadavek investora, aby střecha odolala pádu kamene až 50 kg těžkého z okolních skalních stěn. Vícevrstvá konstrukce střechy bude ukončena vrstvou hlíny a kamení a plynule naváže na sousední výběžek. Vstupní průčelí je z velké části prosklené a je kryté výraznou konzolou se samostatnými betonovými sloupy. Průčelí končí krytou lávkou, zpřístupňující temný magický otvor, kterým se vstupuje do skalního masivu a dál až na dno propasti Macocha.
Mapa