Ročník 2016 / 475 projektů

Jestico + Whiles

Vila Průhonice

Kancelář
Jestico + Whiles
Štefánikova 43a
www.jesticowhiles.com
Autoři
Ing. Arch. Radek Teichman, Ing.Arch. Pavel Machar
Adresa
Sadová 577, Průhonice
Zahájení projektu
010/2012
Dokončení realizace
07/2014
Popis projektu
Architektonická kancelář Jestico + Whiles dostala za úkol navrhnout pro soukromého investor vilu v zastavěné části Průhonic. Vize investora byla jednoduchost, čisté line a maximální kontakt s přiléhající zahradou. Celá jižní fasáda je prosklená. Pro maximální transparentnost bylo vybráno bezrámové zasklení, které umocňuje pocit absence předělu mezi interiérem a zahradou. Severní fasáda je naopak kontrastně plná s mozaikou čtvercových oken, jejichž na první pohled chaotické umístění vychází z koncepce interiéru a vybraných výhledů na prvky zeleně. Dům je navržen jako “inteligentní”, používající nejmodernější prvky ovládání a instalace, které umožňují uživateli kontrolu osvětlení, audia, videa, vytápění a zabezpečení budovy.
Mapa