Ročník 2016 / Nominace

Šrámková architekti, s.r.o.

Tyršův most v Přerově

Kancelář
Šrámková architekti, s.r.o.
Na Šafránce 25, Praha 10
www.alenasramkova.cz
Autoři
Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Ivana Šrámková, Ing. Ladislav Dvořák, Ing. Milan Komínek
Adresa
Mostní, Přerov
Zahájení projektu
2008
Dokončení realizace
05/2012
Popis projektu
Nový most je navržen jako společenská část pěší cesty do středu města. Nepředstírá, že by byl rekonstrukcí starého stavu, pouze přenáší některé vlastnosti původního mostu. Je ke středu vzepjatý, je stejně dělen do tří polí, je založen do původních pilířů a je ozdobně tvarovaný. Je však soudobý celkovou proporcí vlastní železobetonové mostovky a jeho sochařská výzdoba ho také musí zadatovat do dnešní doby. Nositelem poselství je socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu. Je ztvárněna jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená vlastní architektuře mostu. Osazená je na soklu nad horizont pěších kolemjdoucích, umístěna tak, že vítá příchozí do starého města. Tato socha je doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a dalším přírodním motivem - třemi stromy na jeho protější straně.
Mapa