Ročník 2016 / 475 projektů

RCNKSK

Tajemné dálky – Anežský klášter

Kancelář
RCNKSK
Milady Horákové 46, 170 00, Praha 7
www.rcnksk.cz
Autoři
MgA. Jan Říčný, MgA. Filip Kosek
Adresa
U Milosrdných 17, Praha
Zahájení projektu
02/2015
Dokončení realizace
04/2015
Popis projektu
Tajemné dálky Prvotní ideou byla symbióza, společné duchovno, kterým vystavená díla a prázdné gotické prostory Anežského kláštera přicházely ve společný dialog. Chrám se znovu zaplnil duchovním uměním. České symbolistní umění přelomu 19. a 20. století totiž hledá duchovní východiska v době, kdy se na úkor překotnému pokroku veškeré staletí trvající hodnoty ztrácejí. Při vytváření expozice Tajemných Dálek, symbolismus v českých zemích v komplikovaných a rozmanitých prostorách kláštera sv. Anežky České bylo nutné návštěvníka expozicí správně nesměrovat a především vytvořit tematické atmosféry šité na míru jednotlivým prostorám. Divák vchází do ambitu, kde jej na ose pohledu vítá úvodní panel s logem výstavy doprovázený po straně časovou osou. Výstava začíná třemi menšími místnostmi: bývalou šatnou, refektářem a černou kuchyní. Navazující tzv. černý tunel vložený do ambitu umožňuje vystavit práce na papíře, ale především tvoří hlavní pohledovou osu - páteř výstavy, která pokračuje až do kaple Panny Marie a velkého finále v mauzoleu sv. Salvátora. V kostelích i dalších místnostech byla vytvořena tajemná atmosféra a to dvěma nástroji, jednak celkovým zatemněním oken v kombinaci s intimním osvětlením a především zvolením specifické paneláže pláštěné nelakovaným plechem. Plechové panely umocňovaly atmosféru děl na nich umístěných a v odlescích symbolizovali jejich skrytý význam. Velkoformátová díla a sochy v mauzoleu sv. Salvátora a kostele Sv. Františka, závěru výstavy, byla prezentována jako oltáře - duchovní východiska nové doby. Výstava Tajemné dálky byla zakončením dlouhodobého badatelského projektu historika umění Otto M. Urbana, který se touto tematikou dvě desetiletí zabýval a souběžně s výstavou byla vydána obsáhlá monografie.
Mapa