Ročník 2016 / 475 projektů

Olgoj Chorchoj

Stavební úpravy BD U Průhonu 16/477, Praha

Kancelář
Olgoj Chorchoj
Libenský ostrov 1555, 180 00, Praha 8
www.olgojchorchoj.cz
Autoři
ing.arch.Ondřej Kopečný, ing.arch.Štěpán Abt, MgA.Jan Němeček, MgA.Michal Froněk
Adresa
U Průhonu 16/477
Zahájení projektu
2008
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Bytový dům od architekta Evžena Rosenberga se nachází v dolních Holešovicích, ve stabilizované blokové zástavbě založené ve 30.letech 20.století. V téměř nezměněné podobě byl užíván jako nájemní bytový dům. Jedná se o velmi kvalitní ukázku předválečné funkcionalistické architektury. Úprava objektu a nádvoří se odehrává ve dvou základních rovinách. První sleduje citlivou obnovu původně navržené formy, ale i stavebních prvků a materiálů - obnova společných prostor, výplní otvorů, zateplení obvodového a střešního pláště. Druhá řeší požadavky na novou funkční náplň a s tím související stavební úpravy - vyhloubení dvora na úroveň 1.PP, odstranění zimní zahrady v 6.NP a naopak zasklení a odstínění jižních teras v 6.NP. Vzhledem k tomu, že je k dispozici původní dokumentace k provedení stavby, maximálně se snažíme o užití původně použitých materiálů a technologií. Součástí projektu je interier bytu v 6np. Stávající objekt je rehabilitován ve smyslu obnovy původních prvků i celkového uspořádání. Návrh stavby z roku 1936 byl ve své době poměrně experimentální, technologie a stavební materiály v té době neuměly naplnit především tepelně-izolační parametry požadované v současné době. Zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů byla provozně nevyhnutelná. Zateplovací systém je navržen tak, aby se minimálně změnily proporce fasády a její výraz. Zůstává zachována velikost a členění okenních otvorů, okna a balkonové dveře jsou kopií stávajících. Prostory suterénu jsou rozděleny na dvě samostatné nebytové jednotky, kotelnu, technické místnosti a společné prostory pro skladování. Úroveň dvora je snížena na úroveň podlahy 1PP, čímž je zajištěno nejen dostatečné osvětlení a provětrání nebytových jednotek, ale také nezávislý přístup bez nutnosti vstupu do bytového domu.
Mapa