Ročník 2016 / Nominace

ov-a

Spolkový dům Slavonice

Kancelář
ov-a
Badeniho 29/5, Praha 6
http://www.ov-a.cz/
Autoři
Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch
Adresa
Na Potoku 629, Slavonice 378 81
Zahájení projektu
2006
Dokončení realizace
2014
Popis projektu
Spolkový dům ve Slavonicích byl postaven původními německými obyvateli města před druhou světovou válkou. Sloužil setkávání německých spolků s vyloučením účasti českých obyvatel. Po vyhnání sudetských Němců byl za komunismu v 80 letech 20. století nekoncepčně přestavován na kino a nebyl dokončen. Dům koupila místní Slavonická renesanční ops, nezisková organizace, která se zabývá pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí ve městě, a rozhodla se pro přestavbu. Původní interiér domu byl zničen, dům byl obestavěn přístavbami v havarijním stavu. V návrhu jsme se rozhodli místo vyčistit, přístavby zbourat. Původní dům jsme navýšili o patro, aby se stal sebevědomou architekturou, novým městským domem. Přináší do místa zpřehlednění, stává se jednou z velkých staveb na stopě středověké hradby po obvodu historického města. Mezi obvodové zdi původní stavby je navržen nový program, starou skořápku obydlel mladý živočich. Dům je rozdělen betonovým blokem na dvě části. Část s rušnou kavárnou a kancelářemi a na část tichou se sálem a učebnami. V podkroví jsou umístěny technologie – galerie strojů, akumulační nádoba, rekuperační jednotky. Beton v sále je strukturovaný a láme akustické vlny. Dům je nízkoenergetický. Pro provoz domu jsou využity obnovitelné zdroje energie, hospodaří se slunečními zisky, rekuperací,vytápí se dřevem. Dům je zateplen z vnitřní strany zdiva a je obložen dřevěnými latěmi, které tlumí hluk. Z vnější strany je zdivo odhalené, mluví o vrstvách stavebních úprav během 20. století. Je sjednoceno bílou výmalbou, o proměně domu a zdiva mluví světlo a stín. Historické město Slavonice je městem sgrafit, příběhů škrábaných do omítek. Zdivo spolkového domu je současným sgrafitem, svědkem událostí 20.století a proměny domu.
Mapa