Ročník 2016 / 475 projektů

ing.arch. Tomáš Adámek

Společensko sportovní dům

Kancelář
ing.arch. Tomáš Adámek
Vinohradská 75, Praha 2
http://members.upc.cz/atelier-adamek/
Autor
ing.arch. Tomáš Adámek
Adresa
Úročnice p.č. st. 436, Benešov
Zahájení projektu
06/2012
Dokončení realizace
12/2015
Popis projektu
Umístění novostavby zohledňuje polohu stávajících objektů ve sportovním areálu a je dáno především vztahem k plánovanému budoucímu rozšíření hrací plochy, podél jejíž jižního okraje je budova situována. Základem architektonického řešení dvoupodlažního objektu je prostý kvádr, zasazený do zlomu terénu a z části obalený zalomenou deskou. Zalomená deska je tvořena střechou s přesahy a na jižní straně přechází do svislé polohy, což je vyjádřeno výčnělky stěny, které mají čela stejně obložena jako čela střešní desky. Sklon jižní střechy a její rozměry jsou přizpůsobeny použití pro solární kolektory a fotovoltaické panely. Prvky tvořící zalomenou desku (jižní fasáda, střešní krytina, …) mají barvu ve světle šedém odstínu, čela desky jsou tvořeny obkladem z cementovláknitých desek. Okna v této desce mají tmavě šedý odstín rámů. Ostatní fasády pod deskou jsou opatřeny svislými bílými a modrými pruhy v klubových barvách TJ Úročnice. Většina modrých pruhů navazujet na okna a dveře, jejichž rámy mají stejný modrý odstín. Sportovci vstupují z jižní strany do 1pp, kde na chodbu navazují 3 menší šatny propojené s umývárnami. Z chodby je přístupné WC a malý sklad. Od vstupu vede schodiště do 1np. V 1np na schody navazuje chodba, ze které jsou přístupny šatna domácích, šatna hostů, úklidová komora, šatna rozhodčích, WC, sklad a klubovna. Na šatny navazují umývárny (u domácích a hostů s WC). Do chodby lze vstoupit rovnou z hřiště. Do 1np lze z venku vstoupit ještě z východu vstupem pro diváky fotbalových utkání, kteří zde mají k dispozici WC. Z chodby před WC lze vstoupit také do klubovny a do skladu. Na klubovnu a sklad navazuje kuchyňka. Ze severu je z venku přístupný sklad pro údržbu hřiště. Terasa na východě slouží venkovnímu posezení a tanci.
Mapa