Ročník 2016 / 475 projektů

Huť architektury Martin Rajniš

ŠKOLKA A TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA V KRČI

Kancelář
Huť architektury Martin Rajniš
Úvoz 228/5Malá Strana118 00 Praha 1
http://hutarchitektury.cz/blog/projekty/projekt-studie/
Autor
MgA. David Kubík
Adresa
Hurbanova Praha Krč
Zahájení projektu
05/2011
Dokončení realizace
09/2013
Popis projektu
Školka s kavárnou stojí uvnitř areálu Dětského integračního centra (DIC) v Krči. Paní ředitelka chtěla navýšit kapacitu školky na základě demografické studie vypočítávající v příštích letech výrazný nárůst poptávky po těchto službách. Tréninková kavárna, ve které se předpokládá vytvoření pracovních míst pro osoby zdravotně postižené. Obě funkce jsou zde potřebné a do monofunkčního sídliště vnášejí žádaný prvek sociálních služeb. Paní ředitelka si nás našla s přáním dřevěné konstrukce na nožičkách „lesní školka“. Od začátku bylo jasné že tato horizontálně koncipovaná jednopodlažní stavba ze dřeva, schoulená v zahradě mezi stromy, bude založená na kontrastu k dvanácti patrovým domům všude okolo. Kavárna je otočená k ulici, jednotřídka školky k jihu do areálu. Technické místnosti, záchody, úklidové místnosti, šatny jsou ve svých minimálních rozměrech naštosované na střední dělící stěně. Světlo do nich přichází střešními světlíky. Stavba nakonec prakticky vyplnila prostor definovaný odstupy od hranice pozemku, parovodu atd. K vnitřním prostorům kavárny i herny přiléhají zastřešené terasy, rozšiřují tak sezoně užitnou plochu, navíc atraktivitu teras zvyšuje přiléhající zeleň. Tento přechod mezi interiérem a exteriérem je mezi uživateli oblíbený.
Mapa