Ročník 2016 / 475 projektů

Ing. arch. David Prudík

skautské centrum „VINICE“ v Pardubicích

Kancelář
Ing. arch. David Prudík
Spojovací 2 Brno, 616 00
www.prudik.cz
Autoři
Ing. arch. David Prudík, Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
Adresa
K Vinici 2666, Pardubice
Zahájení projektu
10/2007
Dokončení realizace
05/2012
Popis projektu
Po požáru původní skautské klubovny darovalo město Pardubice skautské organizaci pozemek bývalého zahradnictví s přízemní budovou a skleníky, vše v dezolátním stavu. Vlastní objekt centra je složen ze dvou funkčně, materiálově i barevně odlišených hmot. Rekonstruovaná budova původního zahradnictví je zděná, omítaná; budova přístavby je zděná, obložená modřínovými prkny nasvislo. Do původní rekonstruované budovy jsou umístěny klubovny a prostory sloužící skautské organizaci. Ke klubovnám jsou pak přidruženy doplňkové prostory výtvarné dílny, kanceláře, skladů a sociálního zázemí. Nad stávajícím podélným dvoutraktem je navrženo nové patro završené pultovou střechou klesající k severu. Nadstavba je pak se stávajícími konstrukcemi sjednocena barevností omítky a proporcemi oken reflektujícími provoz. Před zrekonstruovanou a nadstavěnou budovu kluboven byla představena přístavba velkého a malého sálu se zázemím. Přístavba je obložena dřevem. Měla by navozovat dojem z prken sbité klubovny (původní idea postavit přístavbu z bedýnek od rajčat plněných štěrkem, jako slavnou klubovnu Rychlých šípů, byla ze statických a tepelně isolačních důvodů opuštěna). Velké prosklené plochy na fasádě avizují hlavní vstup a velký a malý sál. Prostorový tvar přístavby reflektuje řazení a vrstvení místností. Natočení vstupní fasády nachází svůj protipól v protilehlém objektu skladů. Oba objekty svými nakloněnými fasádami vytváří centrální prostor pro umístění hřiště. Okolí stavby je řešeno jako volná parková plocha s rozmístěním jednotlivých sportovních aktivit - odbíjená, petang, lanové centrum. Dvůr při severní fasádě je soukromým shromažďovacím prostorem oddílů skautu. Před jižní, vstupní fasádou, je umístěna mezi budovami centra a skladů víceúčelová travnatá plocha.
Mapa