Ročník 2016 / 475 projektů

Ing. arch. Pavel Jura

rozhledna Pekelný kopec

Kancelář
Ing. arch. Pavel Jura
Dlouhé Hony 28, 62100 Brno
www.paveljura.com
Autor
Adresa
Pekelný kopec, Třebíč
Zahájení projektu
09/2012
Dokončení realizace
10/2014
Popis projektu
Rozhledna na Pekelném kopci – tedy stavba věže na výrazném místě v krajině – má bezpochyby možnost stát se určitým symbolem místa a regionu. Má-li tento symbol být dostatečně reprezentativní a trvanlivý, pak jeho návrh musí důsledně vycházet z charakteru místa i regionu, výsledná forma stavby musí být jednoduchá (jedno-duchá) a přitom výrazná, reprezentativní. Zároveň však musí být přiměřená a racionální - forma stavby nesmí převážit nad skutečnou rolí (obsahem), kterou stavba reprezentuje. Region stavby má bohatou kulturní tradici. Stavební hodnoty regionu jsou reprezentovány především románskou bazilikou Sv. Prokopa a historickou židovskou čtvrtí. Pro baziliku Sv. Prokopa je charakteristické použití jasného geometrického (románského) řádu, s řadou motivů s centrálním charakterem (rozety, klenební pole), jejichž výrazný účinek se uplatňuje nejen v plošné dvourozměrné podobě, ale zejména ve třírozměrné konstrukci. Základní geometrie stavby je tvořena dvěma vzájemně otočenými pravoúhlými rámy čtvercového půdorysu. Základní motiv dvou pootočených čtverců je využitý i ve třírozměrné podobě stavby – základní konstrukci a zároveň i podobu rozhledny tvoří vzájemně otočené a posunuté kubické objemy. Jednotlivé kubické objemy jsou tvořeny čtvercovými půdorysnými rámy a svislými diagonálami z masivních dřevěných prvků, které jsou doplněny subtilními ocelovými sloupky. Takto vytvořená konstrukce má prostorovou tuhost a odolnost proti vodorovnému zatížení větrem, je racionální, založená na jednoduchém řádu. Jednotlivé prvky konstrukce lze snadno prefabrikovat a minimalizovat tak stavební práce na místě stavby.
Mapa