Ročník 2016 / 475 projektů

WMA architects

Rodiný dům, okres Ostrava

Kancelář
WMA architects
Sady Svobody 4 , 746 01 Opava
www.wmarch.cz
Autoři
ing. arch. Adam Weczerek, ing. arch. Martin Materna
Adresa
Dolní Lhota
Zahájení projektu
09/2010
Dokončení realizace
9/2013
Popis projektu
Pozemek je umístěn na západním okraji obce ve svahu s východní orientací. Zástavba je zde nová, většinou ještě ve výstavbě. Jedná se o nové stavební parcely v hranici zastavitelnosti obce. Z pozemku se otevírají výhledy na okolní kopce, na jihovýchodě vrcholky Beskyd. Na západní straně sousedí pozemek s lesíkem. Pozemek je svažitý směrem k východu s převýšením téměř 6 metrů. Přístup je z jihu z obslužné jednosměrné komunikace. Investor vyžadoval dům, který by mohl mít kromě standartní dispozice taky využití pozemku na východní i západní straně(sportovní využití). Dům je situován v centrální části pozemku z důvodu omezené zastavitelnosti. Osazení domu bylo navrženo s ohledem na přístup, na využití východní a západní části pozemku na zahradu a rovinné hřiště a také na odstupy od budoucí zástavby. Dům se otevírá k východu, k zahradě. Dům je dvoupodlažní, centrálně orientován, částečně krytý terénem, tak že vznikají dvě terasovité zahrady- západní má charakter hřiště- rovinatá plocha s trávníkem, - východní je více relaxační, s bazénem a okrasnými stromky. Tvarově je dům členěn do dvou kubických hmot, které jsou na sobě položeny a vzájemně posunuty. Spodní působí ze strany vstupu robustně pevně, směrem do zahrady se ale hmota otevírá. Provozně se jedná o technickou a společenskou část. Horní hmota je bílá, lehce nasazena na spodní. V podstatě leží na terénu. Z východní strany je hmota proříznuta průběžným balkónem- lodžií, která exteriérově propojuje všechny ložnice. je částečně krytá před povětrnostními vlivy a přímými pohledy z okolí, hliníkovými lamelami. Ze západní strany přímo navazuje na terén. Z této strany je hmota proříznutá pouze několika francouzkými okny, kterými odpolední slunce prosluní přízemní halu. Je zde umístěná klidová část domu.
Mapa