Ročník 2016 / 475 projektů

LÁBUS AA – Architektonický ateliér, s.r.o.

Rodinný dům ve Vidovicích

Kancelář
LÁBUS AA – Architektonický ateliér, s.r.o.
Komunardů 1529/5, Praha 7
http://archiweb.cz/labus-aa
Autoři
Prof. ing. arch. Ladislav Lábus, ing. arch. Vít Krušina
Adresa
Vidovice
Zahájení projektu
2010
Dokončení realizace
2012
Popis projektu
Stavební parcela se nachází v chatová oblasti v intravilánu obce, která se v posledních letech postupně mění na zástavbu rodinnými domy. Do stávající zahrady jsme navrhli rodinný dům se dvěma ložnicemi a fotografickým ateliérem, klienty v zadání charakterizovaný jako „neviditelný“. Návrh lapidární a přitom měkké formy objemu stavby i její osazení na pozemku sleduje bezproblémové začlenění domu do okolní zahrady a využití spádu terénu k efektivnímu využití zastavěné plochy. Dům je orientován ve směru nejlepších výhledů východním a severním směrem, šikmé natočení východní fasády zlepšuje její oslunění. Jižní část stavby s hlavními obytnými prostory je řešena jako do zahrady otevřený prostor osazený na úrovni terénu, vymezený pouze obvodovými sloupy. Severní dvoupodlažní část s ložnicemi v patře a ateliérem i sklady v suterénu přístupném ze zahrady, je více vymezena zdmi s okny. Chodba mezi ložnicemi je využita jako knihovna, končící arkýřovým oknem v severní fasádě, řešeným jako relaxační plocha. Pultová ozeleněná střecha domu spádovaná směrem k ulici má na jižní fasádě minimální podchozí výškou, takže při pohledu z ulice působí stavba jako přízemní objekt, rozměrově odpovídající sousedním chatám.
Mapa