Ročník 2016 / 475 projektů

VYŠEHRAD atelier

Rodinný dům v Praze – Stodůlkách

Kancelář
VYŠEHRAD atelier
Zelený pruh 111, Praha 4
www.vysehrad-atelier.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Martin Šafránek
Adresa
Praha - Stodůlky
Zahájení projektu
01/2009
Dokončení realizace
01/2013
Popis projektu
Pozemek určený ke stavbě rodinného domu je svažitý jižním směrem, k lesu obklopující Dalejský potok. Tímto směrem jsou také dálkové výhledy do krajiny. Dům půdorysného tvaru L je umístěn při severní hranici pozemku. Dvoupatrovou částí dům kopíruje východní hranici ve vzdálenosti určené uliční čáry. Obytné prostory jsou tak v sevření domu orientovány jihozápadním směrem. V jihozápadním rohu parcely vzniká hlavní pobytová plocha, s terasou v návaznosti na obývací pokoj. Dům půdorysného tvaru L je zasazen do terénu svojí jednopodlažní části podél vrstevnic, dvoupodlažní část se pak vysouvá napříč vrstevnicím. Vzhledem ke svažitému terénu dům v jihovýchodním rohu hmotově graduje. Tato gradace je podpořena tvarováním domu a jeho zúžením v koncové části. Proporce příčného řezu domu postupně přechází z jednopodlažní široké hmoty na hmotu převýšenou dvoupodlažní a úzkou. V reakci na svažitý terén je dům rozčleněn na dvě části vzájemně posunuté o polovinu podlaží. V jednopodlažní části položené podél vrstevnic jsou umístěny dětské pokoje orientované jižním směrem, severním směrem jsou pak orientovány místnosti zázemí a garáž. Dvoupodlažní část je o polovinu podlaží snížena tak, aby denní obytná část měla přímý výstup do zahrady. Nad obývacím pokojem s kuchyní je umístěna ložnice. Jednoduchá hmota domu pojednaná v jednotném materiálu – hladké hnědošedé omítce je prořezána pouze několika velkými otvory. Ty jsou převážně bezrámově zaskleny, případně vyplněny antracitovými okenními rámy, resp. vraty.
Mapa