Ročník 2016 / 475 projektů

JVArchitekt

Rodinný dům v Olomouci

Kancelář
JVArchitekt
Údolní 48, 602 00 Brno
http://www.jvarchitekt.cz
Autoři
Ing. arch. Jiří Vokřál, Ing. arch. Hana Horáková
Adresa
Macharova 563/6, 783 01 Olomouc
Zahájení projektu
10/2011
Dokončení realizace
12/2015
Popis projektu
Jednopodlažní rodinný dům je umístěn na rovinatém pozemku a je koncipován tak, aby vytvořil maximální soukromí vůči svému okolí. Skládá se ze tří křídel půdorysně ve tvaru U, která vymezují vnitřní atrium orientované k zahradnímu pavilonu s venkovním bazénem přiléhajícímu k jižní hranici pozemku. Ve východním křídle se nachází vstupní hala, zázemí domu s garáží a pracovna s rohovým oknem do ulice. Navazující severní křídlo domu představuje hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou a otevírá se jižním směrem do atria velkoformátovým prosklením s posuvným křídlem. Součástí prostoru je výklenek s oknem a lavicí směrovaný k příjezdové cestě. V západním křídle jsou umístěny dětské pokoje orientované do západní části zahrady. Ustupující hmota domu zde vytváří společnou krytou terasu a zároveň přirozené stínění. Klidová a obytná část domu jsou propojeny chodbou, která svými průhledy spojuje atrium se zahradou a prosvětluje interiér. Ložnice s koupelnou a šatnou jsou koncipovány jako samostatný uzavřený blok mezi obytnou a klidovou zónou. Výtvarné řešení domu spočívá v jednoduchém hmotovém návrhu se střízlivým členěním okenními otvory až na zapuštěné závětří a výklenek vybíhající šikmo z obytného prostoru. Povrchy stěn jsou omítané s podélnou plastickou profilací. Hmotu uzavírá atika z pohledového betonu, která na severní straně přechází plynule v železobetonovou stěnu perforovanou skleněnými tvarovkami přivádějícími světlo do interiéru. Zahradní pavilon svou geometrií a výškou navazuje na hmoty západního a východního křídla domu. Volný prostor mezi domem a pavilonem zdůrazňuje podélnou osu zahrady, která je dále rozvíjena celkovou koncepcí zahrady.
Mapa