Ročník 2016 / 475 projektů

VYŠEHRAD atelier

Rodinný dům v Černošicích

Kancelář
VYŠEHRAD atelier
Zelený pruh 111, Praha 4
www.vysehrad-atelier.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Martin Šafránek, Ing. arch. Jiří Smolík,
Adresa
Černošice
Zahájení projektu
08/2007
Dokončení realizace
03/2012
Popis projektu
Pozemek určený pro stavbu rodinného domu se nachází ve vnitřní části obce Čermošice. Pozemek je výrazně svažitý jihovýchodním směrem, ke komunikaci. Z této komunikace je také pozemek přístupný, na hraně pozemku je umístěna samostatná garáž se skladem částečně zapuštěná v terénu. Dům v půdorysném tvaru „L“ je orientován podél západní a severní hranice pozemku, otevřený dálkovým výhledům jižním a jihovýchodním směrem. Vymezuje tak v centrální části pozemku v návaznosti na obytné místnosti pobytovou plochu, která je od komunikace oddělena výškovou separací a hmotou garáže. Hmota domu je hranol zalomený do neortogonálního tvaru „L“, který se v severovýchodní části zvedá do druhého podlaží a je ukončen formou konzolovaného tubusu. Stejným motivem dům začíná na svém jihozápadním konci. Dům je posazen ve vyšší části pozemku tak, aby byl maximálně separován od komunikace a zároveň se uplatnily dálkové výhledy. Dům je jednotně opláštěn dřevěným obkladem v přírodním odstínu. Objekt se otvírá velkými prosklenými plochami na celou výšku podlaží jednak dálkovým výhledům z „tubusů“, zároveň jižním a jihovýchodním směrem do pobytové části vymezené a uzavřené tvarem domu. Toto prosklení je formou meziokenních cembonitových panelů sdružené do průběžného jednotného celku. Panely jsou záměrně pojednány v antracitovém odstínu, shodně s rámy oken. Hmota garáže je z velké části zapuštěna do svahu, který na ni přebíhá ve formě zelené střechy. Garáž je obložena gabionovými koši. Na jednopodlažní obytný prostor přímo navazuje dvoupodlažní část se čtyřmi pokoji, které budou využívány dle aktuálních potřeb rodiny. Na každém podlaží je k pokojům přičleněna koupelna.
Mapa