Ročník 2016 / 475 projektů

rouhaarchitekt

Rodinný dům – Nebušice

Kancelář
rouhaarchitekt
Vančurova 1949, Kladno
www.rouhaarchitekt.cz
Autor
Ing.arch. Lukáš Rouha
Adresa
Třídomá 897, Praha 6 - Nebušice
Zahájení projektu
04/2010
Dokončení realizace
10/2012
Popis projektu
Rodinný dům se nachází v historické části pražské čtvrti Nebušice. Zástavba je umístěna do příkrého severního svahu terasovitě členěného, se sevřenou rostlou strukturou rodinných domů. Okolní zástavba je objemově různorodá. Objekty hraničí s veřejnou komunikací, které jsou úzké a bez chodníků. Navzájem se dotýkají štítovými zdmi, nebo jsou mezi nimi pouze úzké průchody. Novostavba stojí na místě původního přízemního domu, jehož půdorys a plocha dvorku mezi domem a opěrnou zdí vymezila zastavitelnou plochu parcely (77m²). K domu ještě patří neoplocený cíp pozemku (50m²). Objekt tak ze dvou protilehlých stran hraničí s veřejnou komunikací, které mají výškový rozdíl 2,5m. Novostavba je dvoupodlažní s obytným podkrovím. Přízemí má vstup ze spodní ulice, patro má vstup z horní ulice. Členění hmoty domu reaguje členitou strukturu okolní zástavby. Ze specifických podmínek vyplývá dispoziční řešení objektu. Přízemí je řešeno s možností samostatné bytové jednotky. Vstup je zapuštěn formou závětří, jehož součástí je kiosek na popelnici. Na vstupní prostor navazuje schodiště, sklad a vstup do garsonky. Patro má vstup z ulice zapuštěn opět formou závětří. Na předsíň navazuje otevřený obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelním stolem. Obytný prostor je opticky zvětšen o terasu oddělenou prosklenou stěnou. Terasa nahrazuje chybějící soukromou zahradu. Ze schodiště je přístupná minipracovna a toaleta. V podkroví jsou dvě ložnice, koupelna a samostatné wc. Nosné a obvodové zdi jsou z keramických tvárnic, štítové zdi v přízemí a vnitřní schodišťová stěna je železobetonová. Příčky jsou z keramických tvárnic. Stropy jsou železobetonové monolitické, krov dřevěný. Fasáda je z hladké probarvené omítky dvou kontrastních odstínů, výplně zábradlí z desek Cetris.
Mapa