Ročník 2016 / Výjimečný počin

Ročenka – Česká architektura

http://prostor-ad.cz/
Autor
Dagmar Vernerová / Vydavatelství Prostor – architektura, interiér, design, o. p. s.
Odůvodnění Akademie ČCA
Dlouhodobá propagace české architektury u veřejnosti laické i odborné, nekomerčním způsobem, založená na výběru staveb jednou osobností. Již 16 ročenek vydaných soukromým nakladatelem si v naší zemi získalo mimořádné renomé. Každý rok osloví Dagmar Vernerová jednu osobnost české architektury, aby vybrala zhruba třicítku nejlepších staveb za jedno roční období. Každý autor vybírá z několika stovek realizací a obyčejně jich navštíví okolo stovky. Takové množství by žádná komise nikdy nezvládla. Ukazuje se, že osobní výběr jednoho autora je pro publikaci výhodou a každá kniha si tak nese autentické hodnocení a pohled na současnou českou architekturu. Archivní sběr obsáhlých dat a událostí jednoho roku v architektuře ve spojení s kvalitními fotografiemi, plány a technickými údaji u každé stavby je cennou sondou do úrovně naší výstavby. Vysokou laťku publikace nastavuje od prvních vydání grafická úprava Studia Najbrt. Je až k nevíře, kolik toho pro úroveň stavební kultury Dagmar Vernerová jako soukromá osoba – nadšenkyně vykonala a jaký společenský dopad její ročenka Česká architektura má. Rozpočet velkolepé knihy se přitom jen z malé části pokryje vlastním prodejem, většinu nákladů kryjí sponzoři.
Medailonek