Ročník 2016 / 475 projektů

CMC Architects

Rezidenční Park Baarova

Kancelář
CMC Architects
Jankovcova 49, Praha 7, 17000
www.cmca.cz
Autoři
David R. Chisholm, Dipl. Arch., Vít Máslo, Akad. Arch.
Adresa
Baarova 48, Praha 4, 14000
Zahájení projektu
10/2005
Dokončení realizace
06/2014
Popis projektu
URBANISMUS K zadání jsme zpočátku přistoupili čistě jako sochaři v tom smyslu, že jsme si prostor představili jako zcela zastavěný blok, z něhož jsme vyčlenili prostor tak, abychom umožnili přístup světla, poskytli možnost pohybu pro život v trojrozměrné kompozici. Syntézou toho všeho bylo sochařské, skládané a vzájemně propojené provedení, které působí dojmem skupiny závislých objektů, z nichž každý vykazuje nepřetržitou souvislost se všemi ostatními a prorůstá rovněž do přilehlého parku. „Strážní“ věžovitý prvek na rohu důrazně odděluje soubor od jeho kontextu, jako nová výrazná součást daného prostředí a vytváří tak formální urbanistický vstup do společenství. ARCHITEKTURA Je samozřejmé, že sochařský přístup k tomuto výlučnému společenství předpokládá použití luxusního a na dotek příjemného materiálu, který je pro Prahu typický – pískovec. Kontrastní vodorovná linie pohybující se v harmonii skladby s formami a fasádami vyjadřuje celkovou urbanistickou koncepci a vymezuje také zvláštní pohledy na kontext obklopující stavbu. Dřevěná okna s vertikálními proporcemi zdůrazňují pohledy a světlo vstupující do obytných prostor, dávají vyniknout měkké, přirozené, na dotek hřejivé textuře pískovce. Plošné skleněné balkony umožňují výhled do parku a zeleně, ale při tom zajišťují dostatek soukromí, aby se obyvatelé mohli cítit pohodlně. ZELEŇ Zelené prostředí, do kterého je stavba zasazena, je nedílnou součástí celkového urbanistického a architektonického řešení a je ve skutečnosti dalším rozpracováním myšlenky „skládané formy“ a „skládaného prostoru“. Pestrá paleta použitých materiálů zahrnuje vodu, kámen, dřevo. Mnohotvárná rozmanitost květin, keřů a stromů se rovněž vyznačuje dynamickou kompozicí vyjádřenou formou budovy, jejím prostorem a fasádami.
Mapa