Ročník 2016 / 475 projektů

DAM architekti s.r.o.

Rezidence Švédská

Kancelář
DAM architekti s.r.o.
Na dolinách 168/6, Praha 4
www.dam.cz
Autoři
Ing.arch. Jan Holna, Ing.arch. David Macháček, Dipl.arch. Richard Doležal ETH/SIA
Adresa
Švédská 655/6, Praha 5 – Smíchov
Zahájení projektu
03/2004
Dokončení realizace
04/2011
Popis projektu
Pozemek na jižním svahu Strahovského kopce s příměstským viladomem dostatečně odstoupeným od hlavní komunikace, to byly charakteristické znaky místa pro vytvoření areálu s luxusními byty. Návrh jsme koncipovali tak, aby nové části bytového komplexu byly stavěny na místech původních staveb (objekt garáží a domku správce při vjezdu na pozemek), nebo byly umístěny tak, aby z důležitých pohledů byly kryty původní zástavbou (nový viladům a stávající bytový dům). Upřímně řečeno, vzhledem ke konfiguraci pozemku to ani jinak nešlo. Minimalizace objemu a plochy nadzemních částí stavby je s ohledem na charakter staveb velmi důležitá. Proto bylo zvoleno schéma s dostatečně kapacitní podzemní částí integrující podstatnou část zázemí, jako jsou garáže a technologie domů. Podzemí bude využívat jak novostavba, tak rekonstruovaný objekt. Centralizace vstupních komunikací a jejich umístění pod úroveň terénu umožnilo využít větší část pozemku pro zahradu. Celý soubor je rozdělen do tří základních částí. Nový bytový dům spojený tělesem podzemních garáží s původním viladomem, a domek, původně koncipovaný jako byt správce, s podzemními garážemi. Domy jsou navrženy tak, aby byly minimalizovány zpevněné plochy a naopak zdůrazněny plochy zeleně, které jsou využívány jako zahrady k jednotlivým bytům. Pokud byt nemá přístup na zahradu, je to kompenzováno terasou s velkolepým výhledem na téměř celou Prahu. Důraz na maximalizaci zelených ploch v areálu a vazba exteriéru zahrad s interiéry bytů, se stal hlavním motivem návrhu.
Mapa