Ročník 2016 / Finalisté

AP atelier

Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli

Kancelář
AP atelier
Komunardů 5/1529, Praha 7
www.arch.cz/pleskot
Autoři
ing. arch. Josef Pleskot, ing. arch. Jiří Vlach, MgA. Andrej Škripeň, ing. arch. David Ambros, MgA. ing. arch. Marek Barták, ing. arch. Daniel Kříž
Adresa
Jiráskova 9, Litomyšl
Zahájení projektu
2007-2013
Dokončení realizace
2014
Hodnocení poroty
Prvotní návrhy na řešení místa a program byly zásadně změněny, jakmile byly zpřístupněny výsledky historicky důležitého archeologického průzkumu. Výsledná omezení přinutila klienta i architekta, aby pozměnili strategii. Nové komplexní řešení zahrnovalo všechny aspekty a kombinovalo nový interní program spolu s úpravami okolních ulic; jediné a umírněné gesto – minimální zásahy – jako odpověď na řadu složitých programových a kontextových vazeb.
Popis projektu
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Regionální muzeum Rozsáhlý projekt revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli byl doplněn doprovodným dotačním programem, který se soustředil na obnovu bývalého piaristického gymnázia. Od jeho zániku sídlí v autentické barokní budově asi osmdesát let regionální muzeum. Obnova muzea se nezaměřila jen na opravu stávajících stavebních konstrukcí, ale soustředila se na kvalitativní proměnu budovy jako celku tak, aby muzejní instituce dostala současné společenské parametry. Velká pozornost byla věnována vstupu, hygienickému zázemí, prostupům pro pořádání dočasných výstav, celkově bezbariérovému provozu, interaktivnímu pojetí dlouhodobých expozic, dětským programům, vzdělávacím aktivitám a také otevření muzea nejbližšímu okolí i celému městu. Také vznikl moderní archiv a v zámeckém pivovaru detašované restaurátorské dílny muzea. Při realizaci předsevzatého programu byly objeveny pozdně středověké archeologické pozůstatky tzv. Kostkova města. Tyto cenné nálezy ovlivnily koncept řešení muzea natolik, že se staly součástí nového řešení a nakonec i nejvzácnějším sbírkovým exponátem. Ambicí projektu bylo i vytvoření společenské aktivní zóny okolo budovy, vlastně veřejného prostoru pro živelné občanské využívání. Vznikly tak pobytové schody, plošina a kašna. Samotná revitalizace zámeckého návrší vygradovala úpravou hlavního prostranství do podoby regulérního veřejného prostoru – náměstí, o jehož názvu bude ještě nějaký čas vedena politická diskuse.
Medailonek
Mapa