Ročník 2016 / Nominace

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně

Kancelář
Ateliér zahradní a krajinářské architektury
Opletalova 6, Brno
www.vbabka.cz
Autoři
Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík
Adresa
Komenského park, Zlín
Zahájení projektu
07/2011
Dokončení realizace
01/2015
Popis projektu
V roce 2011 byla vypsána ve spolupráci s ČKA ojedinělá anonymní veřejná architektonická soutěž. Návrh, jenž byl nakonec vítězný, jsme společně dopracovali do fáze realizační dokumentace ve sdružení obou našich kanceláří. Koncepce Nutnost a nezbytnost pozvednout park na úroveň plnohodnotného, významného městotvorného prostoru, veřejného městského parku. Cílem bylo přetvořit území, které se stane živým prostorem, mezi „starým“ Zlínem a „novým“ Zlínem a stane se výrazovým prolnutím těchto částí města. Architektonické řešení Zásadní proměnou prošla ulice Školní, která je nyní kultivovanou, frekventovanou pěší komunikací. Stávající pěší trasy v parku nahradily geometrické chodníky, centrální eliptická komunikace vymezuje vnitřní intenzivně udržovanou plochu parku. Na východě navazuje na vlastní park formální prostor, který se stal rozšířenou součástí promenády ulice Školní, je osázen květinami, doplněn dřevěnými platy pro posezení u kaváren, na jihu je vymezen nástupním „portálem“ lehké prodloužené markýzy provozního objektu, na severu je jeho součástí objekt bývalé knihovny s přístavbou kavárny a fontánou v předprostoru knihovny. Ve výseči elipsy je umístěno dětské hřiště. Od ulice Štefánikovy je hřiště chráněno horizontálním objektem „sala terrena“. Ve vnitřním prostoru parku stojí nedotčeně hrob a památník obětem 2. světové války, v těžišti je umístěn altán. Parkem prochází vlnící se pěšina, symbolicky spojující starý a nový Zlín. Řešení je střízlivé, bez zbytečných příkras. Stavby v parku jsou výrazově silné a moderní, a zároveň opakují staré klasické formy. Jejich poloha je určena klasickými principy. Dekorativně působí stávající a nové rostliny, umístěné vyváženě a promyšleně. Vše je přívětivé, neokázalé a účelné.
Mapa