Ročník 2016 / 475 projektů

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Revitalizace objektu františkánského kláštera v Plzni a zřízení Musea církevního umění Plzeňské diecéze

Kancelář
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
http://www.atelier-soukup.cz/
Autoři
Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka, Ing. Antonín Švehla, Ing. arch. Marek Marovič
Adresa
Františkánská 11, 301 00 Plzeň
Zahájení projektu
06/2009
Dokončení realizace
06/2012
Popis projektu
Františkánský klášter, patří k nejvýznamnějším památkám Plzně. Jeho postupná obnova začala v roce 1995 a byla završena otevřením Muzea církevního umění plzeňské diecéze 15. června 2012. Pro muzeum byly vyčleněny nejkrásnější prostory bývalého kláštera. Oprava celého konventu, včetně části využité plzeňským biskupstvím pro byty a kanceláře, byla koncipována s důrazem na zachování autentické atmosféry konventu. Jižní fasáda kláštera a prostor rajského dvora, byly obnoveny restaurátorským způsobem obnovující účinnost expresivní přirozené vrstevnatosti památky. Objekt, ve kterém jsou otisknuty mnohdy dramatické dějiny města, je tak sám o sobě živým exponátem. Koncepce muzejní expozice, spočívá v představení křesťanského života návštěvníkům pomocí uměleckých děl a předmětů užitého umění od 14. do 20. století. Prohlídková trasa vede přes refektář, určený k příležitostným výstavám do ambitů. V nich je na špičkových gotických dílech představeno křesťanské myšlení a vztahy. V patře jsou představeny dějiny křesťanství v západních Čechách, církevní kalendář a svátky s doprovodem liturgických předmětů. Zde vrcholí expozice v prostoře bývalé nemocnice, kde je instalována klenotnice. V tajuplném prostředí jsou představeny liturgické předměty a roucha od 15. do 20. století. Bývalé nemocniční kapli vévodí vzácný obraz Panny Marie Poleňské od Lucase Cranacha st. z první čtvrtiny 16. století. Vedle klenotnice je situován prostor s exponáty, které se vzácně zachovaly ze zničených kostelů západních Čech. Otevřením muzea se ukončila dlouholetá obnova významné církevní památky v Plzni, které na konci osmdesátých let bezprostředně hrozila demolice. Obyvatelé města zároveň získali instituci, která významně doplnila prezentaci hmotného kulturního dědictví v regionu.
Mapa