Ročník 2016 / 475 projektů

Projektil Architekti, s.r.o.

Revitalizace nábřeží Maxipsa Fíka

Kancelář
Projektil Architekti, s.r.o.
Malátova 13, Praha 5
www.projektil.cz
Autoři
Ing.arch. Petr Lešek, Mgr.akad.arch. Roman Brychta, Ing.arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing.arch. Rudolf Wiszczor
Adresa
Říční, Kadaň
Zahájení projektu
04/2004
Dokončení realizace
03/2014
Popis projektu
Projektil architekti jsou generálním projektantem revitalizace celého nábřeží v Kadani a zároveň autory části nábřeží přímo pod hradem. Před revitalizací byl břeh zanedbaný, neprůchozí se zbytky po velké asanaci v 70. letech minulého století. Revitalizace tak znovuobjevuje břeh řeky Ohře pro královské město Kadaň. Vytváří řadu komorních veřejných prostorů s různou náladou a možnostmi užívání. Všechna tato nábřežní mola, náměstíčka a parky spojuje cesta pro pěší a cyklisty, která je zároveň součástí velké cyklostezky podél řeky Ohře. V místě pod hradem se díky možnosti parkování lodí a půjčovně lodí potkávají pěší a cykloturisté s vodáky. V nejužší části území přímo pod hradem se již nacházela historická opěrná zeď, která asanaci přežila. Ta byla při revitalizaci zachována a vytvořila základ celého návrhu. Směrem po proudu byla doplněna a spojena s další nábřežní zdí nad jezem. Směrem proti proudu byla přemostěna novou konstrukcí a stala se boční stěnou nových prostor pod přemostěním nazvaných Zajícův převis. Tyto prostory nejen že umožňují přístup k řece, ale obsahují i veřejné toalety, letní občerstvení a půjčovnu loděk. Vlastní pěší promenáda na hraně nábřežní zdi propojuje celé území. Pod hradem je rozšířena do malého náměstíčka se schodištěm a vstupem dolů do Zajícova převisu. Dále pokračuje po proudu až nově vybudovanému pobytovému molu a dále až k jezu. Mezi touto pěší cestou a ulicí Říční je kultivována městská pobytová louka, kde se konají open-air koncerty. Parkoviště pod hradbami je pak záměrně rozdělené na více segmentů a ještě odstupňované povrchovou úpravou (kámen, mlat), aby auta nebyla v území výrazná. Projekt revitalizace nábřeží řeky Ohře v Kadani je rozsahem i tématem v ČR unikátní.
Mapa