Ročník 2016 / Nominace

SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec

Revitalizace Městských lázní na galerijní objekt

Kancelář
SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec
U Besedy 8, Liberec 1, 460 01
www. sial.cz
Autoři
doc. Ing. arch. Jiří Buček,
Adresa
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1
Zahájení projektu
2009
Dokončení realizace
2013
Popis projektu
Vlastní podstata nového uspořádání je založena na prolínání a kontrastu starého a nového. Vše historicky podstatné tvoří rámec absorbující nové, kontrast mezi historickou substancí a současným mobiliářem je součástí práce s památkou. Záměrem bylo přijmout historický kontext domu, zachovat vše důležité a podstatné z památkového hlediska a navrhnout možné úpravy, které umožní historickému objektu lázní pokrýt všechny nároky, které se kladou na současný provoz galerie. Lázně umístěné přímo v korytě Jizerského potoka byly vybudovány Libereckou spořitelnou v rámci oslav padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. V letech 1901-2 je podle návrhu vídeňského Petra Paula Branga postavil Adolf Burger. V novorenesanční architektuře se již zřetelně projevují znaky nastupující secese. Prostory pro stálou expozici zahrnují plošné stávající sbírky Oblastní galerie v Liberci, ale i plošný plánovaný nárůst výstavní činnosti. Hlavní sál Městských lázní včetně prostoru nad ním a prostorem pod původní bazénovou vanou je koncipován pro proměnné výstavy a multifunkční sál. Výstavní prostory v rekonstruované budově Městských lázní jsou doplněny o novostavbu depozitáře. Depozitář je kompaktní stavba respektující uliční čáru s výškou odpovídající římse Městských lázní. Řešení fasád vychází z celkového konceptu galerie a to v dialogu historického původního jazyka se současným tvaroslovím částí nových. Depozitář má racionální hmotu se zavěšeným obkladem z horizontálně kladených kovových odlitků. Expoziční plato obepínající historickou budovu lázní a depozitáře zároveň sjednocuje novou a historickou budovu v jednotný celek. Galerijní veřejná zahrada s dřevěnými palubami, kamennou zahradou a volně umístěnými sochami na zelených plochách představuje rozšíření galerie do exteriéru.
Mapa