Ročník 2016 / Finalisté

ellement

Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně

Kancelář
ellement
Nad Ovčírnou II 1295, Zlín
www.ellement.cz
Autoři
ing. arch. Jitka Ressová, ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka
Adresa
náměstí T.G.M., Zlín
Zahájení projektu
06/2011
Dokončení realizace
10/2013
Hodnocení poroty
Tato realizace byla porotci považována za vynikající reakci na řadu specifických urbanistických výzev. Jedná se o zřetelné propojení univerzity se sousedícími zařízeními a občanskou vybaveností přes dobře navrženou zelenou plochu. Revitalizace názorně poukazuje na nezbytnost promyšleného přístupu při úpravách veřejného prostoru – v tomto případě se vstup vydařil díky jednoduchému konceptu a designu. Řešení má pozitivní vliv na prostředí a přirozeně navazuje na historické uspořádání místa, které se skrývá v nově navržených zapuštěných liniích.
Popis projektu
Gahurův prospekt je součástí urbanistického plánu navrženého F.L.Gahurou (1891-1958) ve 20. a 30. letech minulého století, patří k nejcennějším místům ve Zlíně. Jedná se o severojižní kompoziční osu centra města, tvoří „zelenou“ páteř, která propojuje okolní lesy nad městem s městskými parky. Zelený pás završuje památník T. Bati. Řešení revitalizace GP vzešlo z veřejné architektonické soutěže, iniciované po komunálních volbách novými radními města. Řešená část GP se nachází ve spodní části prospektu, je obklopena budovami Tržnice a Obchodního domu na západní straně a na východní straně budovou Kongresového centra a rektorátu UTB. Hlavním se stalo naplnění ideje „projít a nepřerušit“. Projít – umožnit lidem volný pohyb v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkční, nepřerušit – cíleně reagovat na koncepci F. L. Gahury. Tento záměr byl zrealizován prostřednictvím modelace terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch do podoby mírných kopečků a vybudováním nových chodníků zapuštěných pod úroveň terénu. Pro vzdáleného pozorovatele vzniká dojem, že území je zatravněné a celistvé, nepřerušený pás zeleně se opticky sčítá a vytváří efekt trávníkového zrcadla. Uvnitř GP naopak nově vzniklý terén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovatky. Nové trasy odkazují na již existující chodníky v horní části GP, které v diagonálách protínají travnatou plochu a spojují jednotlivé objekty internátů po obou stranách. GP je místem křížení a pohybu lidí, proto je i v návrhu zdůrazněn moment křížení protínajícími se cestami pro pěší. Modelovaná travnatá plocha je výtvarným prvkem sama o sobě. Minimalistické řešení doplnilo dílo konceptuálního umělce Jiřího Valocha. Textové sdělení – „pokaždé úplně jiná slova“ je šestkrát zopakováno napříč prostorem na stěnách obrubníků.
Medailonek
Mapa